Krijg 10% korting op de betalende documenten met voucher LEGALVILLAGE

Legal Village logo
My Legal Documents

Bijlage occasioneel telewerk

Documents juridiques pictogramme
clause RGPD business

Verkoopsovereen. Stel je document op in 7 min. Bent u klaar?

Ontdek dit product als onderdeel van onze packs en aantrekkelijke abonnementen.

Duur van de vragenlijst: 5 min.

Datum laatste update: 14/02/2019

Beschikbare talen: FR / NL

Occasioneel telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk:

– met gebruikmaking van informatietechnologie,
– waarin werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

De werknemer kan aanspraak maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht of persoonlijke redenen waardoor hij zijn werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan uitvoeren, op voorwaarde echter dat hij een functie/activiteit uitvoert die verenigbaar is met occasioneel telewerk.

Occasioneel telewerk vereist het voorafgaand akkoord van de werkgever.

Het kader waarbinnen de werknemer occasioneel telewerk kan aanvragen, kan met name worden vastgelegd door het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming.

De overlegprocedure in de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, met de werknemers, moet worden nageleefd om dit model (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften), bij het arbeidsreglement te voegen.

De werkgever dient ook:

– een kopie van de wijziging van het arbeidsreglement te overhandigen aan iedere werknemer (met ontvangstbewijs);
– en deze wijziging mee te delen aan de bevoegde directie van het toezicht op de sociale wetten binnen 8 dagen na haar inwerkingtreding.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen– en deze wijziging mee te delen aan de bevoegde directie van het toezicht op de sociale wetten binnen 8 dagen na haar inwerkingtreding.
via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.