Met de waarborgen en diensten van Legal Village kan je je ten volle op je zaak concentreren

Legal Village biedt je niet alleen rechtsbijstand en juridisch advies, maar ook bemiddeling bij geschillen. Een conflict uitpraten bij een kopje koffie is gezelliger dan in de rechtbank.

Sinds 1935

Het schaderegelingskantoor Legal Village NV is een specialist in rechtsbijstand die de schadedossiers onafhankelijk behandeld.

3 niveaus

Wij bieden voor elke ondernemingsvorm een aanpak op maat.

Bemiddeling

Het is niet altijd noodzakelijk om naar de rechtbank te gaan.

Unieke verzekering voor je bedrijf

Het valt niet te ontkennen dat door bijkomende regelgeving het aantal conflicten stijgt en dat de hiermee gepaard gaande kosten aanzienlijk kunnen zijn! Duur, energieverslindend, stressvol. De gevolgen voor uw dagelijks zakenleven zijn talrijk.
En toch is er een oplossing: een rechtsbijstandsverzekering! Deze verzekering kan je bij een gedekt schadegeval helpen jouw rechten te verdedigen en kan je verdedigingskosten ten laste nemen tot het plafond opgenomen in jouw verzekeringscontract. Om goed verzekerd te zijn hoef je niet zomaar een rechtsbijstandsverzekering te nemen die bij Jan en alleman past.
Kies daarom met ons nieuw product voor een modulaire verzekering op jouw maat.

Ons Aanbod: Legal Village Business Professioneel

Een conflict met je leverancier, een klant of een derde?
Deze onvoorziene situaties horen niet thuis in je dagelijks leven.
Ontdek de Rechtsbijstandverzekering Legal Village Business Professioneel van AXA Belgium op maat.

Jij kiest:

 • waarvoor je verzekerd wil worden,
 • onze maximale tussenkomst in de kosten,
 • de omvang van het eigen risico,
  … en zo kies jij ook de prijs voor je verzekering!


Je krijgt:

 • een juridische bijstand voor je bedrijf en voor jezelf als bedrijfsleider bij een gedekt schadegeval,
 • financiële en juridische gemoedsrust,
 • een telefonische hulplijn bij juridische vragen,
 • betaling van de kosten voor het beheer en opvolging van je bij een gedekt schadegeval, zowel in een minnelijke afhandeling ervan als bij een eventuele gerechtelijke procedure.

 

Elke garantie voorziet in een maximaal tussenkomstplafond. Voor sommige van hen geldt een wachttijd en/of een tussenkomstdrempel. Er zijn ook uitsluitingen van toepassing (opzettelijke handelingen, betaling van boetes, enz.).

Ontdek de 3 packs

Compact Pack

Dit is de basis van al onze packs.
Jouw minimale bescherming.
Vertrouw ons, wij kennen het vak 😉

Met dit Pack ben je o.a. verzekerd voor:

 • bijstand bij het invorderen van je schade bij de hiervoor verantwoordelijke derde (er mag wel geen sprake zijn van een overeenkomst tussen jou en deze derde),
 • bijstand bij een strafrechtelijke verdediging,
 • verdediging bij een belangenconflict met je verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid.


Voor deze drie situaties geldt een maximum tussenkomstplafond van 70.000 euro. Je hebt de mogelijkheid deze aan te passen, wat een invloed heeft op jouw premie.

Taylor Pack

Krijg alles wat in het Compact Pack zit en voeg daarbovenop nog enkele optionele waarborgen toe.

Uitgebreide waarborgen voor zeer specifieke materies. Je weet wel, degene die je echt kopzorgen geven. Maar geen zorgen, wij zullen je bijstaan met raad en daad!

Je hebt de keuze uit volgende modules:

 • administratief, economisch en vennootschapsrecht. Bv. de fiscus betwist bepaalde aftrekposten in je belastingaangifte,
 • waarborgen contractueel en onroerend. Bv. de schilderwerken in jouw zaak werden niet goed uitgevoerd,
 • innovatie en E-Reputatie. Bv. een ander bedrijf in België gebruikt jouw merknaam.

 

Voor deze waarborgen gelden er wachttijden. Dit is een periode dat je nog niet verzekerd bent. Deze wachttijd varieert tussen 4 en 6 maanden.

Een tussenkomstdrempel van 1.000 euro is van toepassing op deze waarborgen. Je hebt de mogelijkheid om deze aan te passen, wat een invloed heeft op jouw premie.

All Risks

Wil je zo weinig mogelijk risico lopen? Kies dan bovenop al de waarborgen van het Compact en Taylor Pack voor een All Risks formule.

De All Risks Pack dekt alles, tenzij het valt onder 1 van de uitsluitingen: bv. syndicale of politieke acties, opzettelijke feiten van de verzekerde, een invordering van een onbetwiste factuur, …

Een tussenkomstdrempel van 1.000 euro is van toepassing op deze formule.

Vind hieronder meer informatie over de maximumplafonds, tussenkomsdrempels en wachttijden en verschillende voorbeelden per dekking in ‘onze producten in een oogopslag‘ onze ‘Algemene voorwaarden‘ en ‘productfiches‘.

Hoe kan ik één van deze verzekeringen afsluiten?

Kies of stel je pack samen met advies van je makelaar want hij/zij begrijpt jouw noden het best!

Documenten

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Rechtsbijstandsverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. Enkele voorbeelden van de belangrijkste uitsluitingen voor alle dekkingen zijn de volgende:

 1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde.
 2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …).
 3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.
 4. Een schadegeval over een collectief arbeidsconflict, een faillissementsprocedure, een gerechtelijke reorganisatie, …
 5. Een schadegeval die voortvloeit uit een oorlogsdaad.

Alle details kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract en doe beroep op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of vraag een offerte aan je verzekeringsmakelaar. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website.

De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de ondernemers Legal Village business werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Worden je B2B-facturen niet betaald?

Je bent een ondernemer en krijgt al meer dan genoeg administratie op je bord, nu nog die onbetaalde facturen! Met My Money Back gaan we snel en efficiënt te werk. Ook voor kleine facturen. Je hebt het verdiend.

Zoek je juridisch advies?

 • Je wil je zaak uitbreiden naar het buitenland, waar moet je rekening mee houden?
 • Je verdwaalt in de GDPR-regelgeving
 • Je hebt een HR-vraag en je wil je even laten adviseren

1. Stel je vraag

Kies het juridisch domein waarover je een vraag hebt

2. Maak een afspraak

Maak nu een afspraak of plan het later in

3. Krijg je advies

Je legal expert belt je terug en beantwoordt je vraag

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.as).

De website www.legalvillage.be is een website van AXA Belgium ter bevordering van zijn verzekeringsproducten rechtsbijstand Legal Village. Legal Village NV promoot er ook zijn diensten. Legal Village NV is een schaderegelingskantoor en geen verzekeringstussenpersoon. Legal Village NV is niet bevoegd om verzekeringsdistributie uit te voeren.