Logo Lar

Met de waarborgen en diensten van Legal Village kan je gerust zijn.

Je raakt gewond bij een verkeersongeval? Of je koopt online een smartphone die bij levering niet goed werkt? AXA Belgium, met haar rechtsbijstandverzekeringen onder het merk Legal Village, kan je helpen. Laat je adviseren door de onafhankelijke juridische experten van het schaderegelingskantoor Legal Village NV.

Ontdek onze formules rechtsbijstand met een belastingsvermindering

Afhankelijk van je persoonlijke situatie en het gekozen product heb je een belastingsvermindering van maximaal 124 euro/jaar op je premie.

Een rechtsbijstandsverzekering aangepast aan jouw noden

Ervaren juridische experten van het schaderegelingskantoor geven nuttig advies, staan je bij en helpen je je geschil op te lossen. Je geniet deze voordelen:

 • Je kan vrijblijvend informatie inwinnen over je rechten
 • Je rechten worden verdedigd bij een gedekt schadegeval
 • Kosten bij een gerechtelijke procedure zijn gedekt*

*Elke waarborg voorziet in een maximaal tussenkomstplafond. Voor sommige van hen geldt een wachttijd en/of een tussenkomstdrempel. Er zijn ook uitsluitingen van toepassing (opzettelijke handelingen, betaling van boetes, enz.).


Je voordelen

ico
 

Minnelijke oplossing

Ervaren juridische experten van het schaderegelingskantoor nemen voor jou contact op met de tegenpartij(en) en voeren de onderhandeling. Legal Village NV stelt experten aan en doet alles om je last zo veel mogelijk te verlagen en je zo optimaal mogelijk te verdedigen.

ico
 

Bemiddeling

Het is niet altijd nodig om naar de rechtbank te gaan. Legal Village geeft de voorkeur aan een bemiddeling. Soms kan je een conflict uitpraten bij een kopje koffie.

ico
 

Juridisch advies

Wil je telefonisch advies inwinnen bij de experten van het schaderegelingskantoor voor de meest uiteenlopende geschillen? Zo kan je al vaak problemen voorkomen. Is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk dan kan je bij een gedekt schadegeval op onze rechtsbijstand rekenen om je hierin bij te staan.

Je kan op ons rekenen

 • Je krijgt onmiddellijk telefonisch advies
 • Je zaak wordt voorgelegd aan specialisten
 • Je krijgt hulp van experts die je bijstaan als je in een conflictsituatie belandt
 • Je verdedigingskosten worden betaald door de verzekering, zowel bij een minnelijke regeling als voor de rechtbank

Ons aanbod

Kies voor een rechtsbijstandsverzekering. Wij zorgen dat je gerust door het leven kan gaan en helpen je om preventief conflicten te voorkomen. Heb je toch een conflict dat om een juridische tussenkomt vraagt?

Wij bieden je als particulier verschillende dekkingen aan, aangepast aan jouw noden:
- Voor je verplaatsingen,
- voor je privé-leven,
- Voor je woning.

Voor meer en volledige informatie en verschillende voorbeelden verwijzen we je naar ‘onze producten in een oogopslag’, onze algemene voorwaarden en de productfiches die je hieronder kan vinden.

Je hebt hierbij telkens de keuze uit 3 formules:

Fix

Stap gerust door het leven voor een heel interessant tarief.

 

De belangrijkste basisdekkingen:

 • onze bijstand bij het invorderen van je schade bij de hiervoor verantwoordelijke derde (er mag wel geen sprake zijn van een overeenkomst tussen jou en de verantwoordelijke),
 • onze bijstand bij een Strafrechtelijke verdediging,
 • je verdedigen als er een belangenconflict is met je burgerlijk aansprakelijkheidsverzekeraar.

Flex

Wil je een hoge graad van zekerheid en comfort? Dan is Flex Ideaal voor jou.

Je vindt er de basisdekkingen van de Fix  terug en daarbovenop een dekking voor bepaalde contractuele geschillen

 

Full

Onze meest uitgebreide formule waarbij je naast de dekkingen van onze FIX en FLEX ook verzekerd bent voor specifieke rechtsgeschillen zoals o.a. fiscale geschillen, arbeidsrecht, administratieve geschillen,…

 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Rechtsbijstandsverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste voorbeelden van uitsluitingen voor alle dekkingen zijn:

1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde

 

2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …)

 

3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.

 

Per waarborg gelden specifieke uitsluitingen:

 • In de waarborg Rechtsbijstand Auto zijn onder andere schadegevallen die zich voordoen tijden de voorbereiding of de deelname aan een al dan niet toegelaten snelheidswedstrijd of schade berokkend aan vervoerde goederen die de verzekerde ten bezwarende titel vervoert uitgesloten, …
 • In de waarborg Rechtsbijstand Woning zijn onder andere schadegevallen betreffende, geheel of gedeeltelijk het mede-eigendomsrecht in appartementsgebouwen uitgesloten, …
 • In de waarborg Rechtsbijstand Privéleven zijn onder andere de schadegevallen waarbij de verzekerde de hoedanigheid heeft van bestuurder, gebruiker of eigenaar van een motorrijtuig onderworpen aan de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitgesloten, met uitzondering van iedere variant van elektrische fietsen, …

Alle details kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract en doe beroep op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of een offerte. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website.


De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de particulieren Legal Village Family werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.


De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Ons fiscaal aantrekkelijk aanbod

Een verzekering met een fiscaal voordeel? Flex Tax Advantage of Full Tax Advantage: een win-win oplossing die u beschermt tegen conflicten en waarmee je bovendien je belastingen kan verlagen van maximaal 124 euro/jaar.

 

(Deze producten voldoen aan de minimale voorwaarden van de wet van 22 APRIL 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering)


Voor meer en volledige informatie en verschillende voorbeelden verwijzen we je naar ‘onze producten in een oogopslag’, onze algemene voorwaarden en de productfiches die je hieronder kan vinden.

Flex Tax Advantage

Een uitgebreide formule met een dekking voor onder andere:

 • Onze bijstand bij het invorderen van geleden schade
 • Onze bijstand bij verschillende contractuele geschillen
 • Onze bijstand bij een strafrechtelijke verdediging (maximale tussenkomst van 125 000 euro)
 • Een conflict met je werkgever
 • Bijstand bij een echtscheiding (maximale tussenkomst van 3 375 euro per persoon)
 • Een bouwgeschil

Bij deze twee laatste voorbeelden moet je wel rekening houden met een wachttijd van 36 maanden. Als je echter al drie jaar ononderbroken bent verzekerd voor deze waarborgen bij een andere verzekeringsmaatschappij zal deze wachttijd niet van toepassing zijn.

Full Tax Advantage

Onze meest complete formule waarbij je naast de dekkingen van de Flex Tax Advantage ook verzekerd bent voor:

 • Auteursrechten
 • Een geschil ivm zakelijke rechten
 • Een discussie ivm schoolrecht
 • Geschillen in verband met het sociaal zekerheidsrecht en sociaal bijstandsrecht.Bovendien gelden er vaak hogere tussenkomstplafonds (bv. bij echtscheiding zal dit dan 4 375 euro per persoon zijn).

Bovendien gelden er vaak hogere tussenkomstplafonds (bv. bij echtscheiding).

 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Rechtsbijstandsverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste voorbeelden van uitsluitingen voor alle dekkingen zijn:

1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde.

 

2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …).

 

3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.

 

4. Schadegevallen waarbij de verzekerde de hoedanigheid heeft van bestuurder, gebruiker of eigenaar van een motorrijtuig onderworpen aan de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitgesloten, met uitzondering van iedere variant van elektrische fietsen (Een dergelijk schadegeval is wel gedekt in de optie Full auto), …

 

5. Schadegevallen met betrekking tot het bouwen, veranderen, verbeteren, renoveren, restaureren, afbreken van een onroerend goed wanneer deze werken werden uitgevoerd door een aannemer die niet ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om deze werken uit te voeren.


Alle details kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract en doe beroep op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of een offerte. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website.

 

De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de particulieren Legal Village Family werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.

 

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Gratis juridisch advies

 • Ziet je online aankoop er anders uit dan op het internet?
 • Stel, je koopt een tweedehands auto van een particulier en er blijken verborgen gebreken te zijn. Wat nu?
 • Help, mijn vlucht is geannuleerd!

Zoek je een waterdicht juridisch document?

Het is niet gemakkelijk om een contract op te stellen dat wettelijk bindend is. Het kan gaan om een herroepingsrecht, een afbetalingsplan of bijvoorbeeld een ingebrekestelling van onbetaalde huur.

Up-to-date

documenten die steeds conform de Belgische wetgeving zijn

Ruim aanbod

van juridische documenten

Opgesteld door

ervaren advocaten of juridische professionals

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.
Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).