Bescherm je privé leven

Ontdek hier in welke gevallen de formule Legal Family privé leven van AXA Belgium en in welke gevallen wij jou kunnen helpen

Voorbeelden

Je wordt op Facebook vernederd en beledigd door je ex die jullie breuk nog niet heeft verteerd. Ondanks het feit dat je een klacht hebt ingediend bij de politie, blijven de beledigingen voortduren

Als fietser ben je door het rood licht gereden en heb je een ongeluk veroorzaakt. Je wordt hiervoor strafrechtelijk vervolgd

Je hebt een geschil met je buurman omdat hij een verdieping heeft bijgebouwd op zijn woning, waardoor jij minder zonlicht hebt in je tuin

Kies uit verschillende opties:

Legal Village Family
Privé-leven Fix

De belangrijkste basisdekkingen:

 • onze bijstand bij het invorderen van je schade bij de verantwoordelijke derde (er mag wel geen sprake zijn van een overeenkomst tussen jou en de verantwoordelijke),
 • onze bijstand bij een Strafrechtelijke verdediging,
 • je verdedigen als er een belangenconflict is met je burgerlijk aansprakelijkheidsverzekeraar privé-leven.

 

De maximale tussenkomst bedraagt 125.000 euro voor de bovenstaande voorbeelden.

Legal Village Family
Privé-leven Flex

Wil je een hoge graad van zekerheid en comfort?
Dan is deze optie ideaal voor jou.

Je vindt er de basisdekkingen van de privé-leven Fix terug en daarbovenop een dekking voor bepaalde contractuele geschillen zoals o.a.

 • de aankoop van verkeerde meubelen,
 • een geschil met een dienstverlener zoals je advocaat, poetsdienst, bank,…

 

Deze dekking (contractuele geschillen) zal echter pas ingaan 3 maanden na het onderschrijven van het verzekeringscontract (de zogenaamde wachttijd), tenzij je voordien al ononderbroken verzekerd was bij een andere verzekeringsmaatschappij voor dezelfde waarborg. Een tussenkomstdrempel (de inzet van het geschil moet hoger zijn dan deze drempel) kan ook van toepassing zijn.

Legal Village Family
Privé-leven Full

Onze meest uitgebreide formule waarbij je naast de dekkingen van onze Fix en Flex ook verzekerd bent voor specifieke rechtsgeschillen zoals o.a.

 • fiscale geschillen (bv. je bent niet akkoord met een aanpassing van uw personenbelasting door de fiscale administratie),
 • arbeidsrecht (bv. je bent niet akkoord met jouw arbeidsovereenkomst, je wordt onterecht ontslaan,…),
 • administratieve geschillen,…

 

Voor geschillen in deze specifieke rechtsdomeinen zijn wachttijden (tussen 3 en 12 maanden) en tussenkomstdrempels van toepassing.

Meer voorbeelden kan je terugvinden in ‘onze producten in een oogopslag‘.

In welke landen is de dekking van deze rechtsbijstandsverzekering verworven?

Dit is afhankelijk van de waarborg. Dit kan zo ruim zijn als de hele wereld (bijvoorbeeld bij een strafrechtelijke verdediging in jouw privé-leven), maar het kan ook beperkt zijn tot een geschil die onder de bevoegdheid van een Belgische rechtbank valt (bv. Bij een geschil over belastingen of een arbeidsconflict). Hiervoor raden wij aan om het document ‘onze producten in een oogopslag‘ of de ‘Algemene voorwaarden‘ te consulteren.

  Gratis uitbreiding voor de dekking voertuigen

Door de 3 formules (Auto + Woning + Privéleven) in één polis onder te brengen, zijn sommige voertuigen (1) van jou of van je gezinsleden gratis gedekt.

 

(1) Het gaat om:

 • tweewielers met of zonder motor, quads en trikes
 • aanhangwagens/caravans die niet worden gebruikt als woning
 • zelfrijdende voertuigen voor mindervaliden met een maximumsnelheid van 25 km/u of minder
 • tot 3 oldtimers (0-plaat), op voorwaarde dat zij bij het afsluiten van de polis en bij elke wijziging van de verzekerde voertuigen aan de verzekeraar worden meegedeeld

 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Rechtsbijstandsverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste voorbeelden van uitsluitingen voor alle dekkingen zijn:

 1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde.
 2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …).
 3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.

 

Per formule gelden specifieke uitsluitingen:

 • In de Legal Village Family Auto zijn onder andere schadegevallen die zich voordoen tijden de voorbereiding of de deelname aan een al dan niet toegelaten snelheidswedstrijd of schade berokkend aan vervoerde goederen die de verzekerde ten bezwarende titel vervoert uitgesloten, …
 • In de Legal Village Family Woning zijn onder andere schadegevallen betreffende, geheel of gedeeltelijk het mede-eigendomsrecht in appartementsgebouwen uitgesloten, …
 • In de Legal Village Family Privéleven zijn onder andere de schadegevallen waarbij de verzekerde de hoedanigheid heeft van bestuurder, gebruiker of eigenaar van een motorrijtuig onderworpen aan de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitgesloten, met uitzondering van iedere variant van elektrische fietsen, …

 

Alle details kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract en doe beroep op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of vraag een offerte bij je verzekeringsmakelaar. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website.

De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de particulieren Legal Village Family werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Ben je op zoek naar iets anders, dan is dit misschien iets voor je:

Bescherm je mobiliteit

Bescherm je woning

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.as).

De website www.legalvillage.be is een website van AXA Belgium ter bevordering van zijn verzekeringsproducten rechtsbijstand Legal Village. Legal Village NV promoot er ook zijn diensten. Legal Village NV is een schaderegelingskantoor en geen verzekeringstussenpersoon. Legal Village NV is niet bevoegd om verzekeringsdistributie uit te voeren.