Logo Lar

Bescherm jezelf tegen risico’s op het internet

Tussen 2018 en 2019 is de cybercriminaliteit gestegen met 29,2%*!
Ben je nog niet verzekerd?
Ontdek hieronder hoe Legal Village Family Privé Leven eProtect, de rechtsbijstandverzekering van AXA Belgium, je gezin kan beschermen.

 

*Bron: Politie.be criminaliteitsstatistieken 2019

Wat kan je doen als je het slachtoffer van cybercriminaliteit bent?

Heb je een phishingbericht gekregen, net zoals 1 op de 2 Belgen in de afgelopen 6 maanden?
Zijn je kinderen het slachtoffer van online pesten?
Zijn je persoonlijke gegevens gestolen?
Heb je problemen met een online bestelling?
De risico's verbonden aan het gebruik van het internet nemen elke dag toe.
Bescherm jezelf tegen deze risico's met Legal Village eProtect!

Wat is phishing?

Phishing is een techniek gebruikt door hackers om je persoonlijke gegevens te stelen. Soms is het zo goed ontworpen dat zelfs de meest ervaren internetgebruikers worden beetgenomen!

Enkele nuttige tips om frauduleuze e-mails te herkennen:

  • Controleer het e-mailadres van de de verzender
  • Klik niet op een link dat je niet vertrouwt
  • Open geen bijgevoegde PDF bestanden die je niet verwacht

eProtect: Bescherm je online reputatie, je persoonlijke gegevens en die van je familie.

Controleren, beschermen en … verwijderen wanneer nodig!
Legal Village zal je hierbij helpen.
Bijvoorbeeld, in geval van een schadegeval via internet dat door eProtect wordt gedekt, krijg je niet alleen de nodige juridische bijstand maar zal Legal Village ook eventuele externe kosten, nodig om je rechten te verdedigen, betalen. Voor deze kosten is er een maximum plafond van toepassing. Voor de meeste van onze waarborgen bedraagt deze 10.000 EUR.

Bescherm uzelf met Legal Village Family Privé Leven eProtect, de rechtsbijstandsverzekering van AXA Belgium die uw rechten online vrijwaart!

 

 

Ontdek wat gedekt is!

 

 

Identiteitsdiefstal
 

Icoon identiteitsdiefstal 
Een derde gebruikt de identiteit van de verzekerde en doet iets dat hem schade berokkent

Frauduleus gebruik
van betaalmiddelen

icoon frauduleus gebruik van betaalmiddelen 
Een derde slaagt erin via internet de gegevens van jouw bankkaart te kopiëren en koopt er goederen mee

Aantasting van de E-reputatie
 

icoon aantasting van de e-reputatie 
Het ex-vriendje van je dochter zet foto's van hun relatie op internet en besmeurt haar reputatie

wachttijd: 4 maanden na
ondertekening van het contract

Auteursrechten
 

auteursrechten 
De verzekerde gebruikt beelden van op internet die beschermd zijn door auteursrechten

wachttijd: 4 maanden na 
ondertekening van het contract 

Onkosten van opkuisen of
verdringen van informatie

icoon onkosten van opkuisen of verdringen van informatie 
Een negatief bericht over jou staat op het internet. Legal Village betaalt een expert tot 5000€ om te proberen het te verwijderen 
wachttijd: 4 maanden na 
ondertekening van het contract 

Contract toegang
tot het internet

icoon contract toegang tot het internet 
Geschil met uw internetprovider

 
   wachttijd: 4 maanden na 
ondertekening van het contract 

Online contract
 

icoon online contract 
De verzekerde koopt een computer via internet en de computer is beschadigd bij de levering

 
   wachttijd: 4 maanden na 
ondertekening van het contract 

Persoonsgegevens
 

icoon persoonsgegevens 
De bewakingscamera's in je huis worden gehackt en er worden zonder dat je het weet foto's van jou en je familie genomen en op internet geplaatst (dark web)

Online verhuur
 

icoon online verhuur 
Je hebt een geschil met de eigenaar van de woning die je online voor je vakantie hebt gehuurd 
   
wachttijd: 4 maanden na 
ondertekening van het contract 

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Rechtsbijstandsverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste voorbeelden van uitsluitingen voor alle dekkingen zijn de volgende:

1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde

 

2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …)

 

3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.

 

4. De schade is afkomstig van een veilingsite

 

5. Een aanval op de online reputatie via de pers in digitale vorm

 

Alle details kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract en doe beroep op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of vraag een offerte bij je verzekeringsmakelaar. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website.

 

De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand Legal Village Family Privé Leven eProtect voor de particulieren zijn ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.

 

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).