Logo Lar

Met de waarborgen en diensten van Legal Village kan je je ten volle op je zaak concentreren.

Legal Village biedt je niet alleen rechtsbijstand en juridisch advies, maar ook bemiddeling bij geschillen. Een conflict uitpraten bij een kopje koffie is gezelliger dan in de rechtbank.

Sinds 1935

Onafhankelijke specialist in rechtsbijstand.


 

3 niveaus

Wij bieden voor elke ondernemingsvorm een aanpak op maat.

Bemiddeling

Het is niet altijd noodzakelijk om naar de rechtbank te gaan.

Unieke verzekering voor je bedrijf

Het valt niet te ontkennen dat door bijkomende regelgeving het aantal conflicten stijgt en dat de hiermee gepaard gaande kosten aanzienlijk kunnen zijn! Duur, energieverslindend, stressvol. De gevolgen voor uw dagelijks zakenleven zijn talrijk.
En toch is er een eenvoudige oplossing: een rechtsbijstandsverzekering! Om goed verzekerd te zijn hoef je niet zomaar een verzekering te nemen die bij Jan en alleman past. Kies daarom met ons nieuw product voor een modulaire verzekering op uw maat.

De oplossing: Legal Village Professioneel

Een conflict met je leverancier, een klant of een derde?
Deze onvoorziene situaties horen niet thuis in je dagelijks leven.
Ontdek onze Rechtsbijstandverzekering op maat.

Jij kiest:

 • waarvoor je verzekerd wil worden,
 • onze maximale tussenkomst in de kosten,
 • de omvang van het eigen risico,
  ... en zo kies jij ook de prijs voor je verzekering!
Je krijgt:
 • een juridische bijstand voor je bedrijf en voor jezelf als bedrijfsleider
 • financiële en juridische gemoedsrust,
 • een telefonische hulplijn bij juridische vragen,
 • betaling van de kosten voor het beheer en opvolging van je geschil, zowel in een minnelijke afhandeling ervan als bij een eventuele gerechtelijke procedure.

Ontdek de 3 packs

Compact Pack

Dit is de basis van al onze packs.
Jouw minimale bescherming.
Vertrouw ons, wij kennen het vak ;-)

Met dit Pack ben je o.a. verzekerd voor:

 • bijstand bij het invorderen van je schade bij de hiervoor verantwoordelijke derde (er mag wel geen sprake zijn van een overeenkomst tussen jou en deze derde),
 • bijstand bij een strafrechtelijke verdediging,
 • verdediging bij een belangenconflict met je verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid.

Taylor Pack

Krijg alles wat in het Compact Pack zit en voeg daarbovenop nog enkele optionele waarborgen toe. Uitgebreide waarborgen voor zeer specifieke materies. Je weet wel, degene die je echt kopzorgen geven. Maar geen zorgen, wij zullen je bijstaan met raad
en daad!

Je hebt de keuze uit volgende packs:

 • administratief, economisch en vennootschapsrecht. Bv. de fiscus betwist bepaalde aftrekposten in je belastingaangifte,
 • waarborgen contractueel en onroerend. Bv. de schilderwerken in jou zaak niet goed uitgevoerd,
 • innovatie in E-Reputatie. Bv. een ander bedrijf in België gebruikt jouw merknaam.

All Risks

Wil je zo weinig mogelijk risico lopen?
Kies dan bovenop al de waarborgen van het Compact en Taylor Pack voor een All Risks formule.
De All Risks Pack dekt alles, tenzij het valt onder 1 van de uitsluitingen: bv. syndicale of politieke acties, opzettelijke feiten van de verzekerde, een invordering van een onbetwiste factuur, ...

Bekijk onze productfiches voor meer informatie.

Vind hieronder meer informatie en verschillende voorbeelden in “Onze producten in één oogopslag", onze "Algemene voorwaarden" en "Productfiches”.

Hoe kan ik één van deze verzekeringen afsluiten?

Ik sta tot je beschikking!

Kies of stel je pack samen met advies van je makelaar want hij/zij begrijpt jouw noden het best!

 

 

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke waarborg heeft zijn dekkingsbeperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen en beperkingen van het product zijn de volgende:

1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde
2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve,…)
3. Een geschil betreffende de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist
4. Alle details kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches. De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de ondernemers Legal Village Business werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

Niet tevreden over iets? Contacteer ons via compliance@legalvillage.be.
Indien u niet akkoord gaat met de voorstelde oplossing, kunt u zich richten tot de dienst Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as)”

Worden je B2B-facturen niet betaald?

Je bent een ondernemer en krijgt al meer dan genoeg administratie op je bord, nu nog die onbetaalde facturen! Met My Money Back gaan we snel en efficiënt te werk. Ook voor kleine facturen. Je hebt het verdiend.

Zoek je juridisch advies?

• Je wil je zaak uitbreiden naar het buitenland, waar moet je rekening mee houden?
• Je verdwaalt in de GDPR-regelgeving
• Je hebt een HR-vraag en je wil je even laten adviseren

1. Stel je vraag

Kies het juridisch domein waarover je een vraag hebt

2. Maak een afspraak

Maak nu een afspraak of plan het later in
 

3. Krijg je advies

Je legal expert belt je terug en beantwoordt je vraag