Legal Village

Wie zijn we?

Legal Village is het merk van AXA BELGIUM voor hun rechtsbijstandsverzekeringsproducten. AXA Group is wereldleider in de financiële bescherming. Meer specifiek voor de rechtsbijstandverzekering behoort AXA tot de top 4 in België.

assurance entreprise

Legal Village NV is een schaderegelingskantoor gespecialiseerd in het behandelen van dossiers rechtsbijstand en het aanbieden van innovatieve juridische diensten. Sinds 1935 ondersteunt Legal Village NV klanten met juridische problemen. AXA Belgium vertrouwt aan Legal Village NV het beheer toe van schadegevallen voor alle contracten in zijn verzekeringsportefeuille met betrekking tot de tak rechtsbijstand.

De website Legal Village is een website van AXA Belgium ter bevordering van deze verzekeringsproducten. Legal Village NV promoot er ook zijn diensten.

Rechtsbijstand

Wat is een rechtsbijstandverzekering ?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekeringsproduct waarbij de verzekeraar diensten aanbiedt door bv het ondernemen van de nodige acties om de schade te verhalen bij een aansprakelijke tegenpartij en tussenkomst verleent in juridische kosten die hierbij eventueel worden gemaakt. Dit kan gaan om diensten in het kader van verkeersongevallen, burengeschillen tot arbeidsconflicten of problemen met leveranciers.

Schaderegeling

Waarom werkt AXA met een schaderegelingskantoor?

Om eventuele belangenconflicten te voorkomen tussen verschillende betrokken partijen die bij éénzelfde verzekeraar verzekerd zijn (bv. bij een verkeersongeval waarbij beide partijen verzekerd zijn bij AXA), kiest AXA Belgium ervoor om een juridisch zelfstandige onderneming, de NV Legal Village, in te schakelen voor de afhandeling van de dossiers rechtsbijstand.

Het schaderegelingsbureau opereert volledig onafhankelijk van de verzekeraar, en zijn enige focus ligt op de afwikkeling van schadegevallen in verband met de verzekering rechtsbijstand.

Dit betekent dat als een verzekerde nood heeft aan een tussenkomst van zijn rechtsbijstandverzekering afgesloten bij AXA, deze claim wordt overgemaakt aan NV Legal Village voor de afhandeling van het geschil. Het bureau beoordeelt de claim onafhankelijk en bepaalt zelf of het schadegeval onder de verzekeringsdekking valt. Als de claim gedekt is, zal het bureau met de verzekeringnemer (en makelaar) samenwerken om zo snel mogelijk alle nodige acties door te voeren om de geleden schade te verhalen en de rechten van de verzekerde te waarborgen.

Elk dossier wordt zorgvuldig geëvalueerd en beslissingen worden altijd genomen in het belang van de klant. Men stelt alles in het werk om via dialoog en onderhandeling tussen de verschillende partijen tot een oplossing te komen.

De keuze voor een schaderegelingskantoor garandeert met andere woorden een eerlijke en onpartijdige behandeling van de schadegevallen.

Rechtsbijstand

Waarom juridische diensten?

Wij geloven erin dat we met onze innovatie juridische diensten het recht toegankelijker maken voor iedereen. Concreet bieden we 3 verschillende diensten aan.

My Legal Expert

Een (dringende) juridische vraag? Maak online een afspraak en krijg in een gesprek van 20 minuten met één van onze juristen of advocaten een antwoord op uw vraag.

My Legal Documents

Gratis juridisch advies binnen handbereik. Onze experts hebben tal van conflictsituaties opgelost. My Free Advice, dat is een overzicht met de meest voorkomende praktische tips om je te helpen eventuele geschillen te voorkomen.

My Money Back

Onbetaalde facturen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de cashflow van uw onderneming. Wij recupereren jouw onbetaalde en onbetwiste B2B-facturen!

My Free Advice

Gratis juridisch advies binnen handbereik. Onze experts hebben tal van conflictsituaties opgelost. My Free Advice, dat is een overzicht met de meest voorkomende praktische tips om je te helpen eventuele geschillen te voorkomen.

We zijn Legal Village

Legal Village is het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) Maatschappelijke zetel : Troonplein 1 – B-1000 Brussel Internet : www.axa.be • KBO nr: BTW BE 0404 483 367 RPR Brussel

Legal Village N.V. Maatschappelijke zetel : Boomkwekerijstraat 25 – B-1000 Brussel (België) KBO nr: BTW BE 0403 250 774 RPR Brussel