Contact

Contacteer jouw makelaar

Voor vragen over jouw verzekeringspremie, jouw tarificatie of andere vragen, contacteer dan jouw makelaar. Alleen hij kan je het beste antwoord geven!

Q&A

Heb je een vraag?

Neem dan eerst een kijkje op de veelgestelde vragen (frequently asked questions of ‘FAQ’) pagina.

legal village homme qui se pose des questions juridiques
Wil je een contract wijzigen ?

Vergeet niet je contractnummer te vermelden

Een schadegeval?

Een vraag over een bestaand schadegeval?

Vergeet niet je claimnummer te
vermelden

Een nieuw schadegeval Auto of Woning?

Voor alle andere schadegevallen kan je een e-mail sturen naar

Heb je een andere vraag ?

Legal Village is het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) Maatschappelijke zetel : Troonplein 1 – B-1000 Brussel

Internet : www.axa.be • KBO nr: BTW BE 0404 483 367 RPR Brussel

Legal Village N.V. Maatschappelijke zetel : Boomkwekerijstraat 25 – B-1000 Brussel (België) KBO nr: BTW BE 0403 250 774 RPR Brussel

déclarer un sinistre en ligne

Geef je schadegeval online aan!

Voor alle schadegevallen Auto en Woning.
Voor alle andere schadegevallen kan je een e-mail sturen naar aangifte@legalvillage.be.

Zo veel meer dan een simpele online aangiftetool: ontvang meteen de referentie van het schadegeval, een bevestiging van de aanstelling van een advocaat voor een strafrechtelijke verdediging,… plus nog veel meer.
Onmiddellijk, online en in één tool.

Legal village femme pas satisfaite

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). 

Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.be).