Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je de antwoorden op enkele veelgestelde vragen (frequently asked questions of ‘FAQ’). Om het jou gemakkelijker te maken, staan ze ingedeeld per thema:

Schadegeval / Aangifte / Dekking

Van zodra de premie werd betaald, ben je beschermt tegen geschillen. Voor geschillen in bepaalde specifieke rechtsdomeinen zoals o.a. fiscale geschillen, arbeidsrecht, administratieve geschillen, zijn wachttijden (tussen 3 en 12 maanden) en tussenkomstdrempels van toepassing.

Er zijn een aantal belangrijke uitsluitingen die voor alle dekkingen van toepassing zijn, onder meer:

 • Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde.
 • Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve,…).
 • Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.

 

Daarnaast gelden per formule ook nog specifieke uitsluitingen zoals bijvoorbeeld:

 • In een Rechtsbijstand Auto zijn onder andere schadegevallen die zich voordoen tijden de voorbereiding of de deelname aan een al dan niet toegelaten snelheidswedstrijd of schade berokkend aan vervoerde goederen die de verzekerde ten bezwarende titel vervoert uitgesloten,…
 • In een Rechtsbijstand Woning zijn onder andere schadegevallen betreffende, geheel of gedeeltelijk het mede-eigendomsrecht in appartementsgebouwen uitgesloten,…
 • In een Rechtsbijstand Privé leven zijn onder andere de schadegevallen waarbij de verzekerde de hoedanigheid heeft van bestuurder, gebruiker of eigenaar van een motorrijtuig onderworpen aan de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitgesloten, met uitzondering van iedere variant van elektrische fietsen,…
 • In de rechtsbijstandverzekering voor professionelen zijn onder andere schadegevallen die over een collectief arbeidsconflict, faillissementsprocedure of gerechtelijke reorganisatie, uitgesloten.
Dit is afhankelijk van de waarborg. Dit kan zo ruim zijn als de hele wereld (bijvoorbeeld bij een strafrechtelijke verdediging in jouw privé-leven), maar het kan ook beperkt zijn tot een geschil die onder de bevoegdheid van een Belgische rechtbank valt (bv. Bij een geschil over belastingen of een arbeidsconflict). Hiervoor raden wij aan om het document ‘onze producten in een oogopslag’ of de algemene voorwaarden op onze website www.legalvillage.be te consulteren.
Een rechtsbijstandverzekering van legal Village sluit je af bij een verzekeringsmakelaar. Hij/zij zal je adviseren in de beste rechtsbijstandverzekering die bij je past. Vind een verzekeringsmakelaar bij jou in de buurt om een afspraak te maken.
De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd.
Neem contact op met je verzekeringsmakelaar die je kan begeleiden bij het openen van een dossier. Bij dringende gevallen kan je een aangifte sturen naar aangifte@legalvillage.be met vermelding van je contractnummer.
Wanneer je een rechtsbijstandverzekering neemt en de aanstelling van een advocaat is noodzakelijk, dan mag je vrij de advocaat kiezen met wie je wilt samenwerken. Je dient dit, tenzij bij hoogdringendheid, wel te bespreken om te weten of je verzekeraar akkoord gaat met de aanstelling van een advocaat op het bewuste moment.
Legal Village wil zo goed mogelijke beantwoorden aan de juridische noden van haar klanten. Daarom bieden we op onze website bovenop de rechtsbijstandverzekeringen ook extra diensten aan van externe partners:
 • een dienst waarbij je als ondernemer in 20 minuten een antwoord krijgt op jouw juridische vraag van een expert (My Legal Expert),
 • een dienst om je onbetwiste en onbetaalde B2B-facturen te recupereren (My Money Back),
 • een dienst waarbij je juridische documenten (bv. Een verkoopovereenkomst) kan personaliseren en downloaden in enkele klikken (My Legal Documents).
Een minnelijke regeling is het oplossen van een conflict zonder tussenkomst van de rechtbank. De beheerder van jouw dossier zal contact opnemen met de betrokken partijen en jouw belangen verdedigen om zo samen tot een minnelijke oplossing te komen.

Alle nuttige elementen die meer uitleg geven over je conflict en die het mogelijk maken om de dekking te controleren in het verzekeringscontract én ons in staat stellen om de verhaalkansen in te schatten ( correspondentie, overeenkomsten, een chronologisch versie van de feiten, gegevens over eventuele getuigen, aanrijdingsformulier,… )

Alle nuttige elementen die de omvang van jouw geleden schade staven (medisch attesten, medische onkostennota’s, foto’s van de schade, herstellingsofferte, facturen van de beschadigde stukken,… )

Dit is mogelijk. Indien je zelf verantwoordelijk bent voor schade, zal je in principe moeten contact opnemen met je burgerlijk aansprakelijkheidsverzekeraar. Echter, in verschillende situaties kunnen wij ook juridische bijstand verlenen, afhankelijk van het onderschreven contract.

Bijvoorbeeld wanneer:

 • je strafrechtelijk vervolgd wordt voor strafrechtelijke feiten,
 • in geval van een belangenconflict met je burgerlijkaansprakelijkheidsverzekeraar,
 • in een contractueel geschil.

 

Let wel op: als rechtsbijstandverzekeraar geven wij juridische bijstand, maar in tegenstelling tot een burgerlijk aansprakelijkheidsverzekeraar, gaan wij niet over tot een vergoeding van de veroorzaakte schade.

Ja. Legal Village is het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, maar de dossiers rechtsbijstand worden door het onafhankelijk schaderegelingskantoor Legal Village NV behandeld. De beheerders van dit kantoor beslissen onafhankelijk welke stappen zij ondernemen in een dossier, zonder rekening te houden met de betrokken tegenpartij. Dit is trouwens een wettelijke verplichting (artikel 4 van het KB van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandverzekering).

Algemeen

Een rechtsbijstandverzekering is als een abonnement op juridisch advies en bijstand. Hoewel de mensen zeggen “We hebben nooit een conflict”, waren 1 op de 3 Belgen in de laatste vijf jaar toch in een conflict verwikkeld. De kosten die je dient te maken om een conflict op te lossen kunnen heel hoog oplopen (kosten deskundigen, dagvaardingskosten, advocatenkosten, rechtsplegingsvergoeding,…). Een verzekeraar rechtsbijstand zal tussenkomst verlenen in deze kosten tot een bepaald bedrag vermeld in jouw contract. Uiteraard moet het dan wel gaan om een gedekt schadegeval.

Bijkomend wordt de wereld en dus ook de regel- en wetgeving steeds complexer. Als gewone burger is het niet altijd makkelijk om door het bos nog de bomen te zien. Een verzekeraar rechtsbijstand kan je begeleiden tijdens een conflict om de juiste stappen op tijd te nemen, maar kan ook adviezen geven om een conflict te vermijden.

Alle nuttige documenten kan je terugvinden bij je verzekeringsmakelaar of op onze website (website van AXA Belgium ter bevordering van zijn verzekeringsproducten rechtsbijstand Legal Village).
De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de particulieren Legal Village Family werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. U vindt ze terug op de website www.legalvillage.be. Dit is is een website van AXA Belgium ter bevordering van zijn verzekeringsproducten rechtsbijstand Legal Village. Legal Village NV promoot er ook zijn diensten.

Een rechtsbijstandverzekering verleent juridische ondersteuning in tal van situaties voor zowel ondernemers als particulieren. Dit doet ze door:

Diensten aan te bieden:

 • De beheerder van je dossier zal je helpen om in der minne een oplossing te vinden voor je conflict of een vergoeding te bekomen van de andere partij.
 • Deze zal je ook adviseren over de te volgen stappen en de eventuele kansen op slagen.
 • Daarnaast kan men ook advies vragen, los van enig conflict.

 

Kosten ten laste te nemen om jouw geschil op te lossen:

 • Kosten van deskundigen (experten, geneesheren, privé-detectives…) om jouw geleden schade te ramen of de aansprakelijkheid vast te stellen.
 • Kosten van een erkend bemiddelaar om via mediatie/bemiddeling (bemiddeling is een wettelijk erkende manier om, op een minnelijke wijze, samen op zoek te gaan naar oplossingen voor jouw conflict) ipv een gerechtelijke procedure jouw geschil ten laste te nemen.
 • Tot slot neemt een rechtsbijstandverzekeraar ook de kosten van een advocaat ten laste indien dit noodzakelijk is.

Een eenvoudig platform voor ondernemers en particulieren met informatie over het verzekeringsaanbod, maar ook over extra juridische diensten.

Voor ondernemers:

 • Informatie over de rechtsbijstandverzekering voor professionelen van Legal Village, het merk van AXA Belgium voor hun rechtsbijstandsverzekeringsproducten.

  Diensten:

 • My Money Back: een dienst om je onbetwiste en onbetaalde B2B-facturen volledig te recupereren
 • My Legal Expert: ondernemers kunnen bij juridische vraagstukken met een juridische expert bellen voor 20 minuten voor €49 excl. btw. 
 • My Legal Documents: juridische documenten die werden samengesteld door specialisten en die personaliseerbaar zijn in slechts enkele klikken.

 

Voor particulieren:

 • Informatie over de rechtsbijstandverzekering voor particulieren van Legal Village, het merk van AXA Belgium voor hun rechtsbijstandsverzekeringsproducten.

  Diensten:

 • My Free Advice: gratis juridische informatie voor particulieren in veel voorkomende conflicten.
 • My Legal Documents: juridische documenten die werden samengesteld door specialisten en die personaliseerbaar zijn in slechts enkele klikken.
 • Legal Village is het merk van AXA BELGIUM voor hun rechtsbijstandsverzekeringsproducten.

  AXA is wereldleider in de financiële bescherming

 • Legal Village NV. is een schaderegelingskantoor gespecialiseerd is in het behandelen van dossiers rechtsbijstand en het aanbieden van innovatieve juridische diensten. AXA Belgium vertrouwt aan Legal Village NV het beheer toe van schadegevallen voor alle contracten in zijn verzekeringsportefeuille met betrekking tot de tak rechtsbijstand.


  De website www.legalvillage.be is een website van AXA Belgium ter bevordering van deze verzekeringsproducten. Legal Village NV promoot er ook zijn diensten.

Deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.
De keuze van een rechtsbijstandverzekering hangt af van je individuele situatie. Je verzekeringsmakelaar zal je hierbij adviseren. Vind een verzekeringsmakelaar bij jou in de buurt om een afspraak te maken.

Praktisch

Voor vragen gerelateerd aan jouw premies, tarificatie en dergelijke, contacteer je best jouw verzekeringsmakelaar. Alleen hij/zij kan je het beste antwoord geven. Voor overige vragen verwijzen wij naar onze contactpagina.

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.
Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.as). Bij klachten over de juridische diensten kunt u contact opnemen met de desbetreffende dienstverlener of via het e-mailadres: compliance@legalvillage.be

Je kan je hiervoor richten tot je verzekeringsmakelaar die je meer informatie en een offerte kan bezorgen. Wij raden je steeds aan om de algemene voorwaarden en de informatiefiche te consulteren alvorens de verzekeringsovereenkomst af te sluiten. Deze documenten kan je terugvinden bij je verzekeringsmakelaar of op onze website.

Juridische online diensten

Dit zijn gratis artikels die Legal Village ter beschikking stelt.

In deze artikels geven we je informatie en praktische tips om geschillen te voorkomen.

Het internet staat vol met onbetrouwbare juridische documenten die niet up-to-date zijn. In samenwerking met Lawbox geven we je toegang tot enkele interessante documenten , opgesteld door ervaren advocaten en juridische experten.

In een paar muisklikken kan je deze trouwens volledig personaliseren.

Een bedrijf runnen brengt veel juridische vragen met zich mee. Met deze dienst kan je online een afspraak maken met een juridisch expert die je vraag in een gesprek van 20 minuten zal beantwoorden.
Gebruik My Money Back om je onbetaalde en onbetwiste B2B-facturen in te vorderen. Je wilt de liquiditeit van je bedrijf optimaal houden, maar onbetaalde facturen kunnen een zware impact hebben. Je hebt een dienst geleverd of een werk uitgevoerd en hebt dus recht op een correcte betaling van je facturen. My Money Back heeft de oplossing voor jou.