Legal Village Business Professioneel

Een rechtsbijstandverzekering voor je bedrijf

Een conflict met je leverancier, een klant of een derde?

Deze onvoorziene situaties horen niet thuis in je dagelijks leven. Ontdek de Rechtsbijstandverzekering Legal Village Business Professioneel van AXA Belgium.

Rechtsbijstand professionelen

Compact Pack

Dit is de basis van al onze packs. Jouw minimale bescherming.

Taylor Pack

Een uitgebreidere rechtsbijstandverzekering

All Risks

De meest uitgebreide juridische bescherming voor uw bedrijf

protection juridique professionnels mobilité vie priéve

Een modulaire rechtsbijstand op maat

Jij kiest:
Je krijgt:

Elke garantie voorziet in een maximaal tussenkomstplafond. Voor sommige van hen geldt een wachttijd en/of een tussenkomstdrempel. Er zijn ook uitsluitingen van toepassing (opzettelijke handelingen, betaling van boetes, enz.).

Ontdek de 3 packs

1. Compact Pack

Dit is de basis van al onze packs. Jouw minimale bescherming.

suitcase

Met dit Pack ben je o.a. verzekerd voor:

  • bijstand bij het invorderen van je schade bij de hiervoor verantwoordelijke derde (er mag wel geen sprake zijn van een overeenkomst tussen jou en deze derde),
  • bijstand bij een strafrechtelijke verdediging,
  • verdediging bij een belangenconflict met je verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid.

Voor deze drie situaties geldt een maximum tussenkomstplafond van €70.000.
Je hebt de mogelijkheid deze aan te passen, wat een invloed heeft op jouw premie.

Voor deze waarborgen gelden er wachttijden. Dit is een periode waarin je nog niet verzekerd bent. Deze wachttijd varieert tussen 3 en 9 maanden.

 

2. Taylor Pack

Krijg alles wat in het Compact Pack zit en voeg daarbovenop nog enkele optionele waarborgen toe.

check box

Uitgebreide waarborgen voor zeer specifieke materies. Je weet wel, degene die je echt kopzorgen geven. Maar geen zorgen, wij zullen je bijstaan met raad en daad!

Je hebt de keuze uit volgende modules:

  • administratief, economisch en vennootschapsrecht. Bv. de fiscus betwist bepaalde aftrekposten in je belastingaangifte,
  • waarborgen contractueel en onroerend. Bv. de schilderwerken in jouw zaak werden niet goed uitgevoerd,
  • innovatie en E-Reputatie. Bv. een ander bedrijf in België gebruikt jouw merknaam.

Voor deze waarborgen gelden er wachttijden. Dit is een periode waarin je nog niet verzekerd bent. Deze wachttijd varieert tussen 3 en 12 maanden.

Een tussenkomstdrempel van €1.000 is van toepassing op deze waarborgen. Je hebt de mogelijkheid om deze aan te passen, wat een invloed heeft op jouw premie.

3. All Risks

Wil je zo weinig mogelijk risico lopen? Kies dan bovenop al de waarborgen van het Compact en Taylor Pack voor een All Risks formule.

attention

De All Risks Pack dekt alles, tenzij het valt onder 1 van de uitsluitingen: bv. syndicale of politieke acties, opzettelijke feiten van de verzekerde, een invordering van een onbetwiste factuur, …

Voor deze waarborg geldt er wachttijd. Dit is een periode waarin je nog niet verzekerd bent. Deze wachttijd is 6 maanden.

Een tussenkomstdrempel van €1.000 is van toepassing op deze formule.

votre courtier

Interesse in dit product?

Je makelaar staat altijd aan je zijde
votre courtier en assurances logo
Nuttige documenten
Belangrijk
Een verwittigd klant
is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Rechtsbijstandverzekering afsluit

attention mobilité

Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste voorbeelden van uitsluitingen voor alle dekkingen zijn:

1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde.
2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …)
3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.
4. Een schadegeval over een collectief arbeidsconflict, een faillissementsprocedure, een gerechtelijke reorganisatie, …
5. Een schadegeval die voortvloeit uit een oorlogsdaad.

Per formule gelden specifieke uitsluitingen:

Alle details kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract en doe beroep op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of vraag een offerte bij je verzekeringsmakelaar. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website.
De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de ondernemers Legal Village Business werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.
De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Insatisfait
Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). 

Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.be).

My Money Back
Worden je B2B-facturen niet betaald?

Je bent een ondernemer en krijgt al meer dan genoeg administratie op je bord, nu nog die onbetaalde facturen!

Met deze dienst recupereren we snel en efficiënt jouw onbetaalde facturen. Ook voor kleine facturen. Je hebt het verdiend.

avocats juridiques

De website www.legalvillage.be is een website van AXA Belgium ter bevordering van zijn verzekeringsproducten rechtsbijstand Legal Village. Legal Village NV promoot er ook zijn diensten. Legal Village NV is een schaderegelingskantoor en geen verzekeringstussenpersoon. Legal Village NV is niet bevoegd om verzekeringsdistributie uit te voeren.