protection juridique mobilité

Bescherm je tijdens je verplaatsingen - mobiliteit

Met de all-risk formule Legal Village Family Auto Full van AXA Belgium loop je zo weinig mogelijk risico. Niet enkel ben je beschermd tijdens je verplaatsingen met jouw verzekerd voertuig, maar ook:

  • als passagier van een vliegtuig of boot
  • of als gebruiker van een elektrische fiets/monowheel/e-step

Protection juridique voiture trottinette
All-Risk

Wat is een All-Risk formule?

Dat wil zeggen dat alle geschillen in verband met je verplaatsingen gedekt zijn, tenzij het valt onder 1 van de uitsluitingen (bijvoorbeeld opzettelijke feiten van de verzekerde) opgesomd in de algemene voorwaarden.

Wat is verzekerd ?

Onze tussenkomst is beperkt tot €125.000 voor alle bovenvermelde geschillen.

In welke landen is de dekking van deze rechtsbijstandverzekering verworven?

De dekking wordt verleend in de hele wereld met uitzondering van de waarborgen Onvermogen (artikel 6.4.), Douanerechten (artikel 6.10.), Repatriëring van het voertuig (artikel 6.5.) en Persoonsgegevens die uitsluitend van toepassing zijn wanneer het verkeersongeval zich heeft voorgedaan in een lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino, het Verenigd Koninkrijk of Noorwegen.

Combineer : bijkomende voertuigen gedekt

Door de formule Legal Village Family Auto Full te combineren met één van de formules voor jouw privéleven & woning, zijn sommige voertuigen (1) van jou of van je gezinsleden gedekt.

(1) Het gaat om:

protection juridique voiture et autres véhicules - mobilité

Nuttige documenten

votre courtier

Interesse in dit product?

Je makelaar staat altijd aan je zijde

votre courtier en assurances logo
Belangrijk

Een verwittigd klant
is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Rechtsbijstandverzekering afsluit

attention mobilité

Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste voorbeelden van uitsluitingen voor alle dekkingen zijn:

1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde.
2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …)
3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.

Per formule gelden specifieke uitsluitingen:

In de Legal Village Family Auto zijn onder andere schadegevallen die zich voordoen tijden de voorbereiding of de deelname aan een al dan niet toegelaten snelheidswedstrijd of schade berokkend aan vervoerde goederen die de verzekerde ten bezwarende titel vervoert uitgesloten, …

Alle details kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract en doe beroep op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of vraag een offerte bij je verzekeringsmakelaar. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website.
De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de particulieren Legal Village Family werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.
De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Ontdek ook de rechtsbijstandverzekering met een fiscaal voordeel

Legal Village Family Tax Advantage d’AXA Belgium : une assurance protection juridique complète qui remplit les conditions pour bénéficier d’une réduction d’impôts allant jusqu’à 128 euros par an (selon votre situation personnelle).

Insatisfait

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). 

Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.be).

De website www.legalvillage.be is een website van AXA Belgium ter bevordering van zijn verzekeringsproducten rechtsbijstand Legal Village. Legal Village NV promoot er ook zijn diensten. Legal Village NV is een schaderegelingskantoor en geen verzekeringstussenpersoon. Legal Village NV is niet bevoegd om verzekeringsdistributie uit te voeren.