Legal Village Family

Rechtsbijstand privéleven

Ontdek hier de formules Legal Village Family van AXA Belgium die je helpen bij juridische geschillen in verband met jouw woning en privéleven.

Protection juridique privée
signature d'un document
Onze meest uitgebreide rechtsbijstandverzekeringen

Legal Village Family Flex & Full Tax Advantage

assurance protection juridique particulier vie privée
De gecombineerde rechtsbijstandverzekering

Legal Village Family Privéleven en Woning Fix
+ Legal Village Family Auto Full inbegrepen

tableau vie privée assurances comparaison

Vergelijk onze producten

Onze diensten

Rechtsbijstand privéleven

poignée de main
Minnelijke oplossing
Ervaren juridische experten van het schaderegelingskantoor nemen voor jou contact op met de tegenpartij(en) en voeren de onderhandeling. Legal Village NV stelt experten aan en doet alles om je last zo veel mogelijk te verlagen en je zo optimaal mogelijk te verdedigen
4 personnes autour d'un café, parlant de business
Bemiddeling
Het is niet altijd nodig om naar de rechtbank te gaan. Legal Village geeft de voorkeur aan een bemiddeling. Soms kan je een conflict uitpraten bij een kopje koffie. Hierbij is het wel belangrijk dat alle partijen akkoord gaan met een bemiddeling
homme au téléphone devant son ordinateur
Juridisch advies
Wil je telefonisch advies inwinnen bij de experten van het schaderegelingskantoor? Zo kan je al vaak problemen voorkomen. Is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk dan kan je bij een gedekt schadegeval op onze rechtsbijstand rekenen om je hierin bij te staan
Wij staan aan je zijde

Je kan op ons rekenen

Advies

Gratis juridisch advies

  • Ziet je online aankoop er anders uit dan op het internet?
  • Verborgen gebreken bij de aankoop van een tweedehandsauto?
  • Help, mijn vlucht is geannuleerd!
My Free Advice
Zoek je een waterdicht juridisch document?

Het is niet gemakkelijk om een contract op te stellen dat wettelijk bindend is. Het kan gaan om een koopcontract voor tweedehandswagens, een afbetalingsplan of bijvoorbeeld een ingebrekestelling van onbetaalde huur.

Up-to-date

Documenten die steeds conform de Belgische wetgeving zijn

Ruim aanbod

Kies welk soort document je wil: een standaardbrief, een overeenkomst of iets anders. Beantwoord enkele vragen en laat je stap voor stap begeleiden om je document te maken.

Betrouwbaar

De aangeboden documenten zijn opgesteld door ervaren advocaten of juridische experten.

Belangrijk
Een verwittigd klant
is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Rechtsbijstandverzekering afsluit

attention mobilité

Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste voorbeelden van uitsluitingen voor alle dekkingen zijn:

1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde.
2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …)
3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.

Per formule gelden specifieke uitsluitingen:

  • In de Legal Village Family Auto zijn onder andere schadegevallen die zich voordoen tijden de voorbereiding of de deelname aan een al dan niet toegelaten snelheidswedstrijd of schade berokkend aan vervoerde goederen die de verzekerde ten bezwarende titel vervoert uitgesloten, …
  • In de Legal Village Family Woning zijn onder andere schadegevallen betreffende, geheel of gedeeltelijk het mede-eigendomsrecht in appartementsgebouwen uitgesloten, …
  • In de Legal Village Family Privéleven zijn onder andere de schadegevallen waarbij de verzekerde de hoedanigheid heeft van bestuurder, gebruiker of eigenaar van een motorrijtuig onderworpen aan de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitgesloten, met uitzondering van iedere variant van elektrische fietsen, …
  • In de Legal Village Family Flex & Full Tax Advantage zijn onder andere schadegevallen die voortvloeien uit een oorlogsdaad uitgesloten. Of schadegevallen over een collectief arbeidsconflict of een faillissementsprocedure.

     


Alle details kan je terugvinden in de algemeen voorwaarden en in de productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract en doe beroep op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of vraag een offerte bij je verzekeringsmakelaar. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website.
De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de particulieren Legal Village Family werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Insatisfait

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). 

Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.be).

De website www.legalvillage.be is een website van AXA Belgium ter bevordering van zijn verzekeringsproducten rechtsbijstand Legal Village. Legal Village NV promoot er ook zijn diensten. Legal Village NV is een schaderegelingskantoor en geen verzekeringstussenpersoon. Legal Village NV is niet bevoegd om verzekeringsdistributie uit te voeren.