Krijg 10% korting op de betalende documenten met voucher LEGALVILLAGE

My Legal Documents

Algemene voorwaarden verkoop van diensten

Documents juridiques pictogramme
clause RGPD business

Verkoopsovereen. Stel je document op in 7 min. Bent u klaar?

Ontdek dit product als onderdeel van onze packs en aantrekkelijke abonnementen.

Duur van de vragenlijst: 5 min.

Datum laatste update: 14/02/2019

Beschikbare talen: FR / NL

Dankzij deze interactieve template kunt u zelf algemene voorwaarden opstellen.

Algemene voorwaarden zijn een overeenkomst in de juridische zin van het woord. Ze verbinden met andere woorden zowel de klant als de verkoper.

Daarom is het belangrijk dat men de grootste zorg besteedt aan het opstellen van deze algemene voorwaarden.

Daarom is het belangrijk dat men de grootste zorg besteedt aan het opstellen van deze algemene voorwaarden.

Het doel van deze algemene voorwaarden is de klant, die zowel een handelaar als een consument kan zijn, te informeren vóór iedere verkoop of levering van diensten over de modaliteiten van de overeenkomst, de modaliteiten van de levering, enz.

Het is belangrijk deze algemene verkoopsvoorwaarden en algemene dienstverleningsvoorwaarden aan de klant over te maken nog voor enige transactie plaatsvindt.

In het algemeen wordt namelijk aangenomen dat de algemene voorwaarden, teneinde tegenwerpelijk te zijn, aan de klant dienen te worden overgemaakt vóór het sluiten van de overeenkomst. Het is bijgevolg bijzonder nuttig om de algemene voorwaarden aan de klant mee te delen op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling en, indien de verkoper/dienstverlener hierover beschikt, deze algemene voorwaarden op de website beschikbaar te stellen.

Het kan eveneens nuttig zijn om op de website een uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden te voorzien. Het is tevens aangeraden naar de algemene voorwaarden te verwijzen bij het bevestigen van de bestelling, alsook om deze op de achterzijde van de factuur weer te geven bij het overmaken van de factuur aan de klant.

Dit document beoogt zowel de verkoop op afstand (via internet) als de verkoop in een winkel van producten waaraan een dienstverlening verbonden is.

Op Lawbox worden eveneens andere voorbeeld algemene voorwaarden te uwer beschikking gesteld om aan tal van andere gevallen tegemoet te komen (in het bijzonder voor wat betreft de verkoop van producten of de levering van diensten afzonderlijk).

Meer informatie over algemene voorwaarden vindt u in onze overzichtelijke brochure.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u het kan downloaden in Word-formaat.