Krijg 10% korting op de betalende documenten met voucher LEGALVILLAGE

My Legal Documents

Handelshuurovereenkomst

Documents juridiques pictogramme
clause RGPD business

Privacy policy website. Stel je document op in 10 min. Bent u klaar?

Ontdek dit product als onderdeel van onze packs en aantrekkelijke abonnementen.

Duur van de vragenlijst: 10 min.

Beschikbare talen: FR / NL

U overweegt ruimtes te huren om handel in te drijven? U bent eigenaar van een gebouw en wenst dit te verhuren voor handelsdoeleinden?

De handelshuur is onderworpen aan een wet van 1951 die dwingende bepalingen bevat die van toepassing zijn, ongeacht de keuzes van de partijen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de duur van de handelshuurovereenkomst, die niet minder dan negen jaar mag bedragen.

Ons model en bijhorende vragenlijst zijn uiteraard in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen ter zake.

Bovendien is de overeenkomst, net als onze andere modellen, evenwichtig opgesteld en worden de belangrijke keuzes aan u overgelaten.

In geval van twijfel kan u, na aanschaf van het document, optioneel beroep doen op een advocaat uit ons netwerk (€35/20 minuten).

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u het kan downloaden in Word-formaat.