Krijg 10% korting op de betalende documenten met voucher LEGALVILLAGE

My Legal Documents

Overeenkomst gebruik gsm en smartphone

Documents juridiques pictogramme
clause RGPD business

In 1 min. bent u klaar!

Per document
vanaf

130 €

Prijs excl . BTW

Bemiddelingshulp inbegrepen

Ontdek dit product als onderdeel van onze packs en aantrekkelijke abonnementen.

Duur van de vragenlijst: 1 min.

Datum laatste update: 28/03/2019

Beschikbare talen: FR / NL

De werkgever kan beslissen om aan de werknemer een bedrijfs-gsm of -smartphone (met, desgevallend, een mobiel telefoonabonnement en/of een mobiele internetverbinding) ter beschikking te stellen die hij zowel voor beroepsdoeleinden als voor privédoeleinden kan gebruiken.

Met het oog op rechtszekerheid leggen de partijen schriftelijk de voorwaarden/modaliteiten vast van de terbeschikkingstelling en het gebruik van deze gsm of deze smartphone en hun respectieve rechten en plichten.

Deze overeenkomst (bijlage bij de arbeidsovereenkomst) moet worden opgesteld:

– in overeenstemming met de taalvoorschriften
– en naar aanleiding van de overhandiging van de gsm of de smartphone aan de werknemer.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.