Legal Village Family Flex & Full Tax Advantage

Ons fiscaal aantrekkelijk aanbod

Een rechtsbijstandverzekering met een fiscaal voordeel? Legal Village Family Flex Tax Advantage of Legal Village Family Full Tax Advantage van AXA Belgium: een win-win oplossing die je beschermt tegen verschillende conflicten en waarmee je bovendien je belastingen kan verlagen tot maximaal €128/jaar.

(Deze producten voldoen aan de minimale voorwaarden van de wet van 22 APRIL 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering)

Tirelire Family Flex & Full Tax Advantage
contact
Een uitgebreide dekking

Flex Tax Advantage

Hierbij enkele situaties waarbij je op onze tussenkomst kan rekenen

picto home
Je lijdt schade door een derde

Onze bijstand bij het invorderen van geleden materiële schade ten opzichte van een derde die niet-contractueel aansprakelijk is

Maximale tussenkomst van €125.000. Deze bedraagt €25.000 als het je tweede verblijfplaats betreft. Deze bedraagt €30.000 als de schade voortvloeit uit een contract

family flex and full tax advantage document
Contractuele geschillen

Onze bijstand bij verschillende contractuele geschillen

Maximale tussenkomst tussen €10.000 en €30.000 afhankelijk van de waarborg

tribunal picto
Strafrechtelijke verdediging

Je moet verschijnen voor de politierechtbank wegens een overtreding. Je wenst bijstand van een advocaat bij het verhoor bij de politie

Maximale tussenkomst van €125.000

valise picto
Conflict met je werkgever

Je bent niet akkoord met de ontslagvergoeding

Maximale tussenkomst van €6.750

coeur brisé picto
Echtscheiding

In geval men bij een eerste echtscheiding is er een maximale tussenkomst van €3.375 per persoon

Er is een wachttijd van 36 maanden van toepassing. Als je echter al drie jaar ononderbroken bent verzekerd voor deze waarborgen bij een andere verzekeringsmaatschappij zal deze wachttijd niet van toepassing zijn

maison picto
Bouwgeschil

Tijdens een grote verbouwing stel je vast dat je erkende aannemer zijn werk niet goed heeft uitgevoerd

Maximale tussenkomst van €6.750

Een wachttijd van 36 maanden is van toepassing. Als je echter al drie jaar ononderbroken bent verzekerd voor deze waarborgen bij een andere verzekeringsmaatschappij zal deze wachttijd niet van toepassing zijn

Full Tax Advantage

Onze meest complete formule waarbij je naast de dekkingen van de Flex Tax Advantage ook verzekerd bent voor:

caddie achat picto
Auteursrechten

Je hebt een foto op facebook geplaatst zonder toestemming van de fotograaf

Maximale tussenkomst van €13.000

poignée de main picto
Zakelijke rechten

Een geschil ivm een erfdienstbaarheid of een vruchtgebruik die niet vastgelegd is in een contract

Maximale tussenkomst van €20.000

tribunal picto
Uitgebreidere dekkingen in bepaalde waarborgen

Zo zal de maximale tussenkomst in een arbeidsconflict €12.500 bedragen ipv €6750 in een Legal Village Family Flex Tax Advantage. Bij een medische fout bedraagt deze €100.000 (ipv €50.000). Bij echtscheiding zal dit dan €4.375 per persoon zijn

valise picto
Sociaal zekerheidsrecht en sociaal bijstandsrecht

Je gaat niet akkoord dat je ziekteverzekeraar je opnieuw arbeidsgeschikt acht

In welke landen is de dekking van deze rechtsbijstandverzekering verworven?

Dit is afhankelijk van de waarborg. Dit kan zo ruim zijn als de hele wereld (bijvoorbeeld bij een strafrechtelijke verdediging in jouw privé-leven), maar het kan ook beperkt zijn tot een geschil die onder de bevoegdheid van een Belgische rechtbank valt (bv. Bij een geschil over belastingen of een arbeidsconflict). Hiervoor raden wij aan om het document ‘onze producten in een oogopslag‘ of de ‘Algemene voorwaarden‘ te consulteren.

Nuttige documenten

votre courtier

Interesse in dit product?

Je makelaar staat altijd aan je zijde

votre courtier en assurances logo
Belangrijk

Een verwittigd klant
is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Rechtsbijstandverzekering afsluit

attention mobilité

Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste voorbeelden van uitsluitingen voor alle dekkingen zijn:

1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde.
2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …)
3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.

Per formule gelden specifieke uitsluitingen:

In de Legal Village Family Flex en Full Tax Advantage zijn onder andere de volgende schadegevallen uitgesloten:
Een schadegeval over een collectief arbeidsconflict, een faillissementsprocedure, een gerechtelijke reorganisatie, …
Een schadegeval die voortvloeit uit een oorlogsdaad.

Alle details kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract en doe beroep op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of vraag een offerte bij je verzekeringsmakelaar. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website.
De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de particulieren Legal Village Family werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.
De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

assurance vie privée habitation

Jouw andere types voertuigen gratis verzekerd

Door de formules Legal Village Flex Tax Advantage of Legal Village Full Tax Advantage te combineren met de rechtsbijstandverzekering voor jouw verplaatsingen (Legal Village Family Auto Full), zijn sommige voertuigen (1) van jou en van je gezinsleden gratis gedekt

(1) Het gaat om:

Jouw juridische diensten

Ontdek ons gratis juridisch advies

  • Ziet je online aankoop er anders uit dan op het internet?
  • Verborgen gebreken bij de aankoop van een tweedehandsauto?
  • Werd jouw vlucht geannuleerd?
My Free Advice

Zoek je een waterdicht juridisch document?

Het is niet gemakkelijk om een contract op te stellen dat wettelijk bindend is. Het kan gaan om een koopcontract voor tweedehandswagens, een afbetalingsplan of bijvoorbeeld een ingebrekestelling van onbetaalde huur.

Up-to-date

Documenten die steeds conform de Belgische wetgeving zijn

Ruim aanbod

Kies welk soort document je wil: een standaardbrief, een overeenkomst of iets anders. Beantwoord enkele vragen en laat je stap voor stap begeleiden om je document te maken.

Betrouwbaar

De aangeboden documenten zijn opgesteld door ervaren advocaten of juridische experten.

Insatisfait

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). 

Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.be).

De website www.legalvillage.be is een website van AXA Belgium ter bevordering van zijn verzekeringsproducten rechtsbijstand Legal Village. Legal Village NV promoot er ook zijn diensten. Legal Village NV is een schaderegelingskantoor en geen verzekeringstussenpersoon. Legal Village NV is niet bevoegd om verzekeringsdistributie uit te voeren.