Gecombineerde polis

Legal Village Family Privéleven en Woning Fix

+ Legal Village Family Auto Full

Bescherm je voor vaak voorkomende juridische conflicten in je privé-leven én je verplaatsingen door deze gecombineerde rechtsbijstandsverzekering van AXA Belgium af te sluiten.

protection juridique vie privée et habitation fix
Voorbeelden

Ontdek hier enkele voorbeelden waarbij deze combinatiepolis jou zou kunnen helpen

picto home
Je lijdt schade door een derde in je privé-leven
  • Je werd aangevallen door een hond
  • Door wegenwerken wordt je woning beschadigd.

Onze tussenkomst bedraagt maximaal €125.000. De schade mag wel niet voortvloeien uit een contractuele relatie.

logo Feu de signalisation rouge
Strafrechtelijke verdediging

Je moet verschijnen voor de politierechtbank omdat je door het rood licht reed.

Als het gaat om opzettelijke wanbedrijven (bv. Opzettelijke slagen en verwondingen), is er een tussenkomst als je wordt vrijgesproken.

logo conflit entre voisins
Een conflict met je buren

Door aanpassingen aan de woning van je buur, wordt je eigen woning beschadigd.

logo conflit avec un fournisseur
Een geschil met je autoverzekeraar, brandverzekeraar of familiale verzekeraar

Je bent niet akkoord met de omvang van de vergoeding of een weigering door je verzekeraar.

picto accident
Medische fout of medisch ongeval

De ingreep door een arts is fout afgelopen.

Onze maximale tussenkomst bedraagt €50.000

avion mobilité
Een geschil ivm je verplaatsingen
Met de all-risk formule Legal Village Family Auto Full van Axa Belgium ben je bescherm tijdens je verplaatsingen tenzij het val onder 1 van de uitsluitingen.

Onze maximale tussenkomst bedraagt €125.000
Opzettelijke feiten zijn bijvoorbeeld uitgesloten. Meer info in de algemene voorwaarden.

In welke landen is de dekking van deze rechtsbijstandverzekering verworven?

Dit is afhankelijk van de waarborg. Dit kan zo ruim zijn als de hele wereld (bijvoorbeeld bij een strafrechtelijke verdediging in jouw privé-leven), maar het kan ook beperkt zijn tot een geschil die onder de bevoegdheid van een Belgische rechtbank valt (bv. Bij een disciplinair geschil als ambtenaar). Hiervoor raden wij aan om het document ‘onze producten in een oogopslag‘ of de ‘Algemene voorwaarden‘ te consulteren.

assurance vie privée habitation

Combineer : bijkomende voertuigen gedekt

Aangezien de formule Legal Village Family Privéleven en Woning Fix wordt gecombineerd met de formule Legal Village Family Auto Full, zijn sommige voertuigen (1) van jou en van je gezinsleden gedekt.

(1) Het gaat om:

Nuttige documenten

Belangrijk

Een verwittigd klant
is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Rechtsbijstandverzekering afsluit

attention mobilité

Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste voorbeelden van uitsluitingen voor alle dekkingen zijn:

1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde.
2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …)
3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.

Per formule gelden specifieke uitsluitingen:

  • In de Legal Village Family Auto zijn onder andere schadegevallen die zich voordoen tijden de voorbereiding of de deelname aan een al dan niet toegelaten snelheidswedstrijd of schade berokkend aan vervoerde goederen die de verzekerde ten bezwarende titel vervoert uitgesloten, …
  • In de Legal Village Family Woning zijn onder andere schadegevallen betreffende, geheel of gedeeltelijk het mede-eigendomsrecht in appartementsgebouwen uitgesloten, …
  • In de Legal Village Family Privéleven zijn onder andere de schadegevallen waarbij de verzekerde de hoedanigheid heeft van bestuurder, gebruiker of eigenaar van een motorrijtuig onderworpen aan de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitgesloten, met uitzondering van iedere variant van elektrische fietsen, …

Alle details kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract en doe beroep op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of vraag een offerte bij je verzekeringsmakelaar. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website.
De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de particulieren Legal Village Family werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.
De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

votre courtier

Interesse in dit product?

Je makelaar staat altijd aan je zijde

votre courtier en assurances logo
Insatisfait

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). 

Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.be).

De website www.legalvillage.be is een website van AXA Belgium ter bevordering van zijn verzekeringsproducten rechtsbijstand Legal Village. Legal Village NV promoot er ook zijn diensten. Legal Village NV is een schaderegelingskantoor en geen verzekeringstussenpersoon. Legal Village NV is niet bevoegd om verzekeringsdistributie uit te voeren.