Logo Lar

Contacteer ons

Voor vragen gerelateerd aan uw premies, tarificatie en dergelijke, contacteer uw makelaar. Alleen hij kan u het beste antwoord geven.
Wil je een contract wijzigen: underwriting@legalvillage.be
Wil je een schadegeval aangeven: aangifte@legalvillage.be
Heb je een andere vraag: info@legalvillage.be

Legal Village is het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel : Troonplein 1 - B-1000 Brussel
Internet : www.axa.be • KBO nr: BTW BE 0404 483 367 RPR Brussel

Legal Village N.V.
Maatschappelijke zetel : Boomkwekerijstraat 25 - B-1000 Brussel (België)
KBO nr: BTW BE 0403 250 774 RPR Brussel

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.
Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).
Bij klachten over de juridische diensten kunt u contact opnemen met de desbetreffende dienstverlener of via het e-mailadres: compliance@legalvillage.be