Schade aan jouw huis door werken bij de buren: wie is verantwoordelijk?

maison en travaux

Het eenvoudigst is om je buur rechtstreeks aan te spreken, want hij is verantwoordelijk voor de schade, ook al heeft de aannemer de schade veroorzaakt. Hij zal je dus een schadevergoeding moeten betalen. Je kunt je ook tot de aannemer wenden, maar zijn fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid zal moeten worden aangetoond om hem aansprakelijk te stellen.

Bouw- of renovatiewerken bij je buur kunnen zware gevolgen hebben voor jou. Je hebt niet alleen last van geluidshinder. Je woning of tuin kan ook schade oplopen. De werken kunnen ook de stabiliteit van je woning of appartement in het gedrang brengen. Maar in hoeverre is je buur verantwoordelijk

Wim L., 40 jaar, Genk :“Een aannemer is bezig met renovatiewerken aan het huis van mijn buren. We wonen in het rijhuis ernaast. Door deze werken is een scheur ontstaan aan mijn zijde van de gemeenschappelijke muur. Wat kunnen we doen?”

Het advies van onze expert

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel richt je je tot je buur, ofwel tot de aannemer.

De meest logische keuze is om je buur aan te spreken. Hij is aansprakelijk als bouwheer, wegens bovenmatige burenhinder ook al heeft niet hij, maar de aannemer de schade veroorzaakt. Je buur moet de schade vergoeden. Hij kan deze schade wel terugvorderen van de aannemer, als hij de fout van de aannemer kan bewijzen.

Als slachtoffer kan je je ook tot de aannemer wenden. De aannemer kan wel degelijk aansprakelijk gesteld worden. Je zal wel moeten bewijzen dat de aannemer een fout heeft begaan, nalatig is geweest of onvoorzichtig was en de schade die hieruit voortvloeit in oorzakelijk verband staat met deze fout of nalatigheid.

Hou er wel rekening mee dat trillingen nooit volledig kunnen uitgesloten worden bij bouw- of verbouwwerken. Als de aannemer voldoende veiligheidsmaatregelen trof en geen te zwaar materieel gebruikte, zal je geen fout of nalatigheid kunnen bewijzen. In dit geval kan je je enkel richten tot je buur.

Om bewijsproblemen te vermijden is het heel interessant om voorafgaand aan de werken een plaatsbeschrijving uit te voeren aan je woning of zelf gedetailleerde foto’s van iedere kamer en buitengevel te nemen. Op die manier heb je een bewijs dat de barsten niet bestonden voorafgaand aan de uitvoering van de werken.

Het resultaat

  • Legal Village stelde een expert aan om een expertise uit te voeren.
  • De expert achtte de aannemer aansprakelijk omdat hij te zware machines had gebruikt.
  • Legal Village legde het dossier voor aan de buur en zijn burgerlijk aansprakelijkheidsverzekeraar, die de herstelling betaalde.
  • Indien het tot een rechtszaak ging komen, zou Legal Village de verdedigingskosten betalen.

De leerpunten

Als slachtoffer kan je je zowel tot je buur als tot de aannemer richten. De meest logische en snelste oplossing is je richten tot de buur.

Een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving kan bewijsproblemen in de toekomst vermijden.

Heb je een andere vraag ? Ontdek onze andere adviezen !