Je ontving als zwakke weggebruiker een dagvaarding voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Wat moet je doen?

2 poing qui se touchent

Om een bij verstek gewezen beslissing te betwisten, kan je “verzet” instellen op voorwaarde dat je jouw afwezigheid geldig kunt rechtvaardigen. De termijn om verzet aan te tekenen bedraagt 15 dagen vanaf de betekening van het vonnis.

Als je afwezig bent op je proces kan je bij verstek worden veroordeeld. Om ieders rechten te respecteren, heeft de wet voorzien dat je verzet kan aantekenen.

Adrien B., 45 jaar, Namen : “Ik heb met overdreven snelheid gereden. Ik heb geen dagvaarding ontvangen en ik werd ook niet vertegenwoordigd. Dus werd ik bij verstek veroordeeld. Ik heb advies gevraagd bij Legal Village.”

Het advies van onze expert

Een rechter kan een oordeel vellen, zelfs als iemand niet verschijnt op de hoorzitting of door niemand wordt vertegenwoordigd. Om dit vonnis bij verstek aan te vechten kan je verzet aantekenen als je je afwezigheid kan rechtvaardigen. Dit moet je binnen de 15 dagen na de betekening van het vonnis doen.

Het resultaat

  • Dankzij het advies van Legal Village tekende Adrien tijdig verzet aan omdat Legal Village kon bewijzen dat hij geen dagvaarding had ontvangen.
  • Legal Village nam de kosten van de advocaat op zich.
  • Het dossier werd teruggestuurd naar de rechter die de veroordeling bij verstek uitsprak.
  • De rechter heeft het dossier opnieuw moeten bekijken in aanwezigheid van alle betrokken partijen.

De leerpunten

  • Als je bij verstek wordt veroordeeld, kan je nog verzet aantekenen.
  • De termijn hiervoor is 15 dagen te rekenen vanaf de betekening van het vonnis.
  • Je afwezigheid moet gerechtvaardigd worden door overmacht of een legitiem excuus, anders zal het verzet niet aanvaard worden.

Heb je een andere vraag ? Ontdek onze andere adviezen !