Ontslag om dringende reden: hoe kan je je verdedigen?

une personne tend un bic

Aan dit soort ontslag komen geen opzeg, noch vergoeding te pas. Als je het ontslag betwist, kan een rechter beslissen over de al dan niet dringende reden. Als die oordeelt dat het om een dringende reden gaat, kan je deze beslissing nog aanvechten, want de werkgever moet steeds een termijn van 3 werkdagen respecteren.

Onfatsoenlijk gedrag, dronkenschap, intimidatie, diefstal van bedrijfsgeheimen… Wat het motief ook is voor het ontslag om dringende reden, als Belgische werknemer heb je altijd de mogelijkheid om je te verdedigen, zowel over de inhoud als over de vorm.

Elias H., 39 jaar, Genk : “Ik had me op Facebook negatief uitgelaten over mijn baas. Toen hij dit ontdekte, heeft hij me ontslagen om dringende reden. Nu heb ik geen werk, geen opzegtermijn en geen ontslagvergoeding. Ik heb Legal Village gecontacteerd om te weten wat ik kan doen.”

Het advies van onze expert

Als je als werknemer je ontslag om dringende reden betwist, moet een rechter oordelen over het motief. Hij zal zich baseren op diverse elementen: legaal bewijsmateriaal (getuigen, bekentenis, blaastest, videobeelden …), verzwarende omstandigheden (status van de werknemer) of verzachtende omstandigheden (anciënniteit). Hij zal ook bekijken of de sanctie in verhouding is met de fout. Als de ernst van de feiten bewezen is, kan je je nog verzetten tegen de vorm van de beslissing. Een werkgever moet volgens de Belgische wet steeds een termijn van 3 werkdagen respecteren: hij heeft 3 werkdagen na het ontdekken van de feiten om je op de hoogte te brengen van je ontslag, en 3 werkdagen om dit ontslag te rechtvaardigen per aangetekende brief. Deze argumenten kan je aanvoeren voor je werkgever of voor de rechtbank.

Het resultaat

  • Elias is in fout, maar zijn werkgever had hem meer dan 3 dagen na het ontdekken van de feiten ontslagen om dringende reden.
  • Legal Village kon de rechten van Elias met succes verdedigen. Hij werd ontslagen, maar ontving wel een ontslagvergoeding.

De leerpunten

  • Een ontslag om dringende reden betekent dat je geen ontslagvergoeding en geen opzegtermijn krijgt.
  • Ga na of je werkgever voldoende bewijs heeft en of hij de termijn van 3 werkdagen respecteerde.
  • Kies voor een rechtsbijstandsverzekering. Legal Village dekt, in gevallen zoals deze, je juridische bijstand en kan een advocaat aanstellen die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. Die advocaat kan zowel over de inhoud als de vorm van het ontslag onderhandelen met je werkgever, voordat je eventuele gerechtelijke stappen neemt.

Heb je een andere vraag ? Ontdek onze andere adviezen !