Ons fiscaal aantrekkelijk aanbod

Een verzekering met een fiscaal voordeel? Ontdek Legal Village Family FLEX Tax Advantage of Legal Village Family FULL Tax Advantage van AXA België!

Legal Village Family Flex & Full Tax Advantage

Een verzekering met een fiscaal voordeel? Legal Vilage Family Flex Tax Advantage of Legal Village Family Full Tax Advantage van AXA Belgium: een win-win oplossing die u beschermt tegen verschillende conflicten en waarmee je bovendien je belastingen kan verlagen van maximaal 124 euro/jaar.

 

(Deze producten voldoen aan de minimale voorwaarden van de wet van 22 APRIL 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering)

 

Voor meer informatie en verschillende voorbeelden verwijzen we je naar ‘onze producten in een oogopslag‘. Indien je meer info wenst over de dekkingen, beperkingen uitsluitingen verwijzen we naar onze ‘Algemene voorwaarden‘ en de productfiches die je hieronder kan vinden.

Flex Tax Advantage

Een uitgebreide formule met een dekking voor onder andere:

Materiële schade

Onze bijstand bij het invorderen van geleden materiële schade ten opzichte van een derde die niet-contractueel aansprakelijk is (maximale tussenkomst van 125.000 euro. Deze bedraagt 25.000 euro als het je hoofdverblijfplaats betreft)

Contractuele schade

Onze bijstand bij verschillende contractuele geschillen (maximale tussenkomst tussen 10.000 euro en 20.000 euro afhankelijk van de waarborg)

Strafrechtelijke verdediging

Onze bijstand bij een strafrechtelijke verdediging (maximale tussenkomst van 125.000 euro)

Conflict met je werkgever

Een conflict met je werkgever (maximale tussenkomst van 6.750 euro)

Echtscheiding

Bijstand bij een echtscheiding (maximale tussenkomst van 3.375 euro per persoon)

Een wachttijd van 36 maanden. Als je echter al drie jaar ononderbroken bent verzekerd voor deze waarborgen bij een andere verzekeringsmaatschappij zal deze wachttijd niet van toepassing zijn.

Bouwgeschil

Een bouwgeschil (maximale tussenkomst 6.750 euro)

Een wachttijd van 36 maanden. Als je echter al drie jaar ononderbroken bent verzekerd voor deze waarborgen bij een andere verzekeringsmaatschappij zal deze wachttijd niet van toepassing zijn.

Full Tax Advantage

Full Tax Advantage Onze meest complete formule waarbij je naast de dekkingen van de Full Tax Advantage ook verzekerd bent voor:

Auteursrechten

Auteursrechten (maximale tussenkomst 13.000 euro)

Zakelijke rechten

Een geschil ivm zakelijke rechten (maximale tussenkomst: 20.000 euro)

Schoolrecht

Een discussie ivm schoolrecht (maximale tussenkomst 20.000 euro)

Sociaal zekerheidsrecht en sociaal bijstandsrecht

Geschillen in verband met het sociaal zekerheidsrecht en sociaal bijstandsrecht. Bovendien gelden er vaak hogere tussenkomstplafonds (bv. bij echtscheiding zal dit dan 4.375 euro per persoon zijn).

In welke landen is de dekking van deze rechtsbijstandsverzekering verworven?

Dit is afhankelijk van de waarborg. Dit kan zo ruim zijn als de hele wereld (bijvoorbeeld bij een strafrechtelijke verdediging in jouw privé-leven), maar het kan ook beperkt zijn tot een geschil die onder de bevoegdheid van een Belgische rechtbank valt (bv. Bij een geschil over belastingen of een arbeidsconflict). Hiervoor raden wij aan om het document ‘onze producten in een oogopslag‘ of de ‘Algemene voorwaarden‘ te consulteren.

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Rechtsbijstandsverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. Enkele voorbeelden van de belangrijkste uitsluitingen voor alle dekkingen zijn de volgende:

  1. Opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerde.
  2. Het betalen van boetes (strafrechtelijke, administratieve, …).
  3. Een geschil over de invordering van een factuur die de verzekerde niet heeft betwist.
  4. Een schadegeval over een collectief arbeidsconflict, een faillissementsprocedure, een gerechtelijke reorganisatie, …
  5. Een schadegeval die voortvloeit uit een oorlogsdaad.

 

Alle details kan je terugvinden in de Algemene voorwaarden en de betreffende productfiches.

 

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract en doe beroep op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of vraag een offerte aan je verzekeringsmakelaar. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website.

 

De algemene voorwaarden van ons productengamma rechtsbijstand voor de ondernemers Legal Village business werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij.

 

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Ben je op zoek naar iets anders, dan is dit misschien iets voor je:

Bescherm je mobiliteit
je privé leven in al zijn facetten
en je woning

Bescherm jezelf
tegen risico's op het internet

Gratis juridische tips

  • Ziet je online aankoop er anders uit dan op het internet?
  • Stel, je koopt een tweedehands auto van een particulier en er blijken verborgen gebreken te zijn. Wat nu?
  • Help, mijn vlucht is geannuleerd!

Zoek je een waterdicht juridisch document?

Het is niet gemakkelijk om een contract op te stellen dat wettelijk bindend is. Het kan gaan om een herroepingsrecht, een afbetalingsplan of bijvoorbeeld een ingebrekestelling van onbetaalde huur.

Up-to-date

documenten die steeds conform de Belgische wetgeving zijn

Ruim aanbod

van juridische documenten

Opgesteld door

ervaren advocaten of juridische professionals

Up-to-date

documenten die steeds conform de Belgische wetgeving zijn

Ruim aanbod

van juridische documenten

Opgesteld door

ervaren advocaten of juridische professionals

Ontevreden?

Met eventuele klachten over de rechtsbijstandsverzekering kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.as).

De website www.legalvillage.be is een website van AXA Belgium ter bevordering van zijn verzekeringsproducten rechtsbijstand Legal Village. Legal Village NV promoot er ook zijn diensten. Legal Village NV is een schaderegelingskantoor en geen verzekeringstussenpersoon. Legal Village NV is niet bevoegd om verzekeringsdistributie uit te voeren.