Hoe kan ik de kosten aan mijn wagen laten terugbetalen bij schade door wegenwerken?

route en travaux

Binnenkort gaan we stemmen voor de federale verkiezingen. In deze verkiezingstijd zien we de wegenwerken naar goede gewoonte dan ook weer toenemen. Ongetwijfeld ook in uw buurt … Een gat in de weg kan behoorlijk wat schade aan uw wagen toebrengen, en die wordt vaak niet gedekt door uw autoverzekering. Ontdek op basis van deze getuigenis hoe u zich kunt laten terugbetalen dankzij de tussenkomst van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Tom, 45 jaar : “Onderweg naar het werk werd ik door wegenwerken omgeleid waardoor ik in een gat in de weg ben terechtgekomen. Het gat was onmogelijk te vermijden. Het wiel en de velg van mijn wagen waren zo erg beschadigd dat ik niet meer verder kon rijden. Een takeldienst en de politie zijn tussenbeide moeten komen om de weg weer vrij te maken.”

Het advies van onze expert

In dergelijk geval kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld.

De gemeentelijke wetgeving verplicht gemeenten er immers toe erover te waken dat alleen de wegen die voldoende veilig zijn voor het verkeer worden opengesteld, en dat alle wegen op hun grondgebied, ongeacht of de gemeenten er eigenaar van zijn of niet, veilig zijn.

Dit is echter een inspanningsverbintenis. De gemeente kan zich eventueel aan haar verantwoordelijkheid onttrekken. Maar om dat te doen, moet zij aantonen dat zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om het gevaar te vermijden; of dat zij door omstandigheden geen maatregelen kon nemen om het gevaar te vermijden; of dat zij de gevaarlijke situatie niet had kunnen kennen.

Dat gezegd zijnde, is er een artikel in het Burgerlijk Wetboek dat een vermoeden van aansprakelijkheid oplegt aan de bewaarder van een zaak. In dit geval is de gemeente de bewaarder van de weg en is ze er dus verantwoordelijk voor. Het slachtoffer hoeft daardoor slechts het gebrek in de bestrating en de schade aan te tonen, evenals het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade.

In dit geval kan de gemeente zich enkel ontslaan van haar aansprakelijkheid als zij overmacht of een toevallige gebeurtenis kan aantonen; of als het gebrek het gevolg is van een handeling van een derde; of als het slachtoffer een fout heeft begaan als gevolg van onvoorzichtig gedrag.

Het wordt dus moeilijk voor de gemeente om haar verantwoordelijkheid te ontlopen. Zij zal dit enkel kunnen als ze kan aantonen dat ze zich niet bewust was van het gebrek en dat ze de gevaarlijke situatie niet had kunnen kennen.

Het slachtoffer moet dan het bewijs leveren van zijn schade en het verband aantonen tussen de schade en het defect in de weg. Het is daarom wel belangrijk om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen om de schade te bewijzen en aan te tonen dat het ongeval plaatsvond op de plaats waar de weg beschadigd was (klacht bij de politie, getuigenissen, foto’s …).

Het resultaat

  • Legal Village heeft contact opgenomen met de gemeente die verantwoordelijk is voor de weg waar Tom het slachtoffer is geworden van het ongeval. We hebben Tom aangeraden alle bewijsmateriaal van zijn schade te verzamelen (foto’s van de locatie, van de schade, factuur van de herstellingen, factuur van de pechverhelping …)
  • Dankzij Toms klachtneerlegging bij de politie, de interventie ter plaatse van de pechdienst en de foto’s die zijn genomen op de plaats van het ongeval, heeft Legal Village de verantwoordelijkheid van de gemeente kunnen aantonen.
  • De gemeente heeft aanvaard Tom te vergoeden voor het geheel van de schade.

De leerpunten

  • Wanneer gaten in de weg zich op een gemeentelijke of regionale weg bevindt, kan de gemeente of het Gewest aansprakelijk gesteld worden voor deze gaten.
  • Het is daarbij erg belangrijk om alle bewijzen te verzamelen die de schade kunnen aantonen, maar ook om de locatie van de kuil officieel te laten vastleggen.
  • Het valt dan ook aan te bevelen om een klacht neer te leggen bij de politie.
  • Uw rechtsbijstand kan u helpen bij de verschillende te ondernemen stappen

Heb je een andere vraag ? Ontdek onze andere adviezen !