Mag een motor een file voorbijsteken?

circulation de motos en ville

Ingeval van vertraagd of stilstaand verkeer heeft een motorrijder het recht om tussen twee stroken te rijden, maar hij mag dan maximaal 50 km/u en niet meer dan 20 km/u sneller dan andere voertuigen rijden. Op de autosnelweg moet hij tussen de twee meest linkse stroken rijden.

België is helaas een van de meest filerijke landen ter wereld. Vaak zien we motoren en scooters tussen de file door rijden. Maar zijn ze in hun recht?

Jean L., 35 jaar, Zolder : “Ik nam de motor naar mijn werk. Er stond een file op de autostrade, dus ik reed ertussendoor. Een auto wisselde plots van rijstrook, waardoor ik hem raakte. Gelukkig bleef het bij materiële schade, maar volgens de autobestuurder ben ik wel aansprakelijk. Klopt dit?”

Het advies van onze expert

De wegcode heeft specifieke regels voor vertraagd of stilstaand verkeer. Als motorrijder mag je tussen een file doorrijden, maar er gelden in dat geval bepaalde regels: je mag maximaal 50 km/u rijden, en je mag ook niet meer dan 20 km/u sneller rijden dan de voertuigen in de file. Bovendien dien je op autosnelwegen tussen de twee meest linkse rijstroken te rijden. Bij inhaalmanoeuvres in vlot verkeer moet je als motorrijder de algemene regels van de wegcode naleven.

Het resultaat

  • Legal Village heeft Jean bijgestaan tijdens zijn gesprekken met de verzekeraar van de automobilist.
  • Volgens enkele getuigen reed Jean niet te snel tussen de file door en hield hij zich aan de regels. Jean was dus in zijn recht.
  • De verzekeraar van de automobilist zal de schade van Jean vergoeden.

De leerpunten

  • Als automobilist moet je in files steeds met de nodige omzichtigheid van rijstrook wisselen.
  • Een motorrijder mag tussen de file doorrijden onder bepaalde voorwaarden (zoals snelheid, afwezigheid van verkeerslichten, zebrapad of fietsers in de buurt).

Heb je een andere vraag ? Ontdek onze andere adviezen !