Wanneer is een ongeval een arbeidsongeval?

documents plainte

Een arbeidsongeval (gedekt door de verzekering van uw werkgever) moet tijdens de looptijd van uw arbeidsovereenkomst plaatsvinden en je moet dit bewijzen (medisch attest, getuigen, …). Als de verzekering van je werkgever je ongeval weigert te erkennen als arbeidsongeval, wend je dan tot het FEDRIS (federaal agentschap voor beroepsrisico’s).

Ondernemingen met een sociale zetel in België moeten gedekt zijn voor arbeidsongevallen. Als je slachtoffer bent van een arbeidsongeval, of een ongeval tijdens het woon-werkverkeer, is het handig om te weten hoe je hiervoor correct vergoed kan worden.

Damien J., 47 jaar, Brussel : “Ik struikelde over een bureaustoel op mijn werk. Ik maakte een verkeerde beweging en nu heb ik last van rugpijn. Ik heb aan Legal Village gevraagd of dit als een arbeidsongeval wordt beschouwd.”

Het advies van onze expert

Een ongeval wordt beschouwd als een arbeidsongeval wanneer het gebeurt tijdens de uitvoering van het arbeidscontract. Arbeidsongevallen worden gedekt door de verzekering van de werkgever. Een foute beweging met rugklachten tot gevolg kan dus als een gedekt ongeval gezien worden. Je moet dan bewijzen dat het ongeval effectief plaatsvond tijdens de uitvoering van het arbeidscontract. Ook de schade moet bewezen worden. Een medisch attest en getuigenissen van aanwezige collega’s versterken je dossier. Je kan ook beroep doen op Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) als de verzekeraar van je werkgever weigert je ongeval als een arbeidsongeval te zien.

Het resultaat

Op advies van Legal Village heeft Damien diverse documenten ingediend (medisch attest, getuigenverklaringen), om zijn dossier te verdedigen.

De leerpunten

  • Een ongeval wordt als een werkongeval beschouwd als het gebeurt tijdens de uitvoering van het arbeidscontract.
  • Je moet bewijzen dat het ongeval zich voordeed tijdens de uitvoering van het arbeidscontract: getuigenissen, medisch attest, enzovoort.
  • Beschouwt de verzekeraar van je werkgever het ongeval niet als een arbeidsongeval, schakel dan Fedris in. Zij onderzoeken het ongeval en kunnen de resultaten van hun onderzoek overmaken aan de verzekering en je ziekenfonds.
  • Contacteer je verzekeringsmakelaar of vakbond voor meer info.

Nuttige documenten

Heb je een andere vraag ? Ontdek onze andere adviezen !