Je wil je huurcontract beëindigen. Welke voorwaarden moet je respecteren?

2 personnes se serrent la main

Ben je een huurder? Hou er dan rekening mee dat er diverse types huurcontracten, met elk hun eigen voorwaarden, bestaan. Waar moet je rekening mee houden als je je huurcontract wil beëindigen?

Serge P., 27 jaar, Vilvoorde : “Ik huur een appartement met een contract van lange duur. Ik woon er nu het tweede jaar, maar wil mijn huurcontract opzeggen om te gaan samenwonen met mijn vriendin. De verhuurder zegt dat ik hem nog 2 maanden huur verschuldigd ben na een opzeggingsperiode van 3 maanden. Ik heb aan Legal Village gevraagd om dit na te gaan zodat ik mijn rechten ken.”

Het advies van onze expert

Er zijn drie types huurcontracten. Voor elk type zijn de opzeggingsvoorwaarden anders. Een overzicht:

  • Huurcontract van 3 jaar of minder: je kunt het contract alleen beëindigen na afloop van de huurperiode met een opzegtermijn van 3 maanden.
  • Huurcontract van 9 jaar: de opzegtermijn varieert afhankelijk van het jaar van beëindiging, evenals de aan de eigenaar te betalen vergoeding.
  • Huurcontract voor het leven: dit contract kunt je op ieder ogenblik beëindigen, zonder vergoeding, met een opzegtermijn van 3 maanden.

Opgelet: als de verhuurder het huurcontract (van korte of lange termijn) niet heeft geregistreerd, kan je het contract op elk moment opzeggen zonder opzegvergoeding of opzegtermijn, en dit vanaf 2 maanden na het afsluiten van het contract.

Andere verbrekingsmogelijkheden

Ook als een van de partijen de contractuele verplichtingen niet nakomt, kan een huurcontract opgezegd worden. Voorbeelden zijn: huishuur die niet betaald wordt, de verhuurder die herstellingen weigert uit te voeren … Als er geen onderlinge regeling mogelijk is, is er altijd een oproeping voor het vredegerecht of een dagvaarding nodig om de huurovereenkomst te laten ontbinden, een schadevergoeding te eisen of de uitvoering van het contract te vragen.

Je kan het contract ook verbreken met wederzijdse toestemming vóór de normale einddatum. Hiervoor is een schriftelijk akkoord nodig tussen beide partijen.

Het resultaat

  • Legal Village constateerde dat de verhuurder het huurcontract niet had geregistreerd en bemiddelde met de verhuurder over de beëindiging van het contract.
  • Serge betaalde geen opzegvergoeding en hoefde geen opzegtermijn te respecteren.

De leerpunten

  • Kijk het type huurcontract met de verhuurder goed na.
  • Kies voor Rechtsbijstand zodat je advies kan inwinnen bij eventuele geschillen over jouw contract.

Heb je een andere vraag ? Ontdek onze andere adviezen !