Hoe krijg je een terugbetaling voor een reis die je hebt geboekt bij een reisbureau en die je moet annuleren?

Pakketreis annuleren

Pakketreis annuleren

Een uitzonderlijke storm treft uw toekomstige vakantiebestemming slechts enkele dagen voor uw vertrekken je geplande reis valt in het water. Da’s niet leuk. En het wordt nog erger als je de reis dan toch moet betalen. Hoe wordt een pakketreis vergoed? Om een terugbetaling te krijgen, moet je bewijzen dat de annulatie niet jouw fout was, maar wel degelijk het gevolg is van uitzonderlijke en buitengewone omstandigheden op de vakantieplek

Adam M., 28 jaar, Herstal : ” Ik had een pakketreis (vlucht + overnachting) geboekt bij een reisbureau. Een week voor mijn vertrek trof een uitzonderlijke storm ons hotel en veroorzaakte veel schade. Het reisbureau weigert mij terug te betalen en bood mij een alternatieve reis aan naar een locatie die mij niet aanspreekt. Ik heb Legal Village gecontacteerd voor advies. “

Pakketreis annuleren : hoe krijg je een terugbetaling ?

Neem zo snel mogelijk contact op met de reisorganisator en toon aan dat je je reis moet annuleren door een niet te voorzien voorval of overmacht. Want in geval van een pakketreis heb je dan recht op een volledige terugbetaling.Een pakketreis bestaat minimum uit twee reisdiensten (bv. Vlucht + verblijf. Bij betwisting zijn twee procedures mogelijk in de plaats van een gerechtelijke procedure: bemiddeling of arbitrageprocedure.

Het advies van onze expert

Om een volledige terugbetaling te krijgen, moet je aantonen dat je je reis moest annuleren door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan. Kan je dit niet, bijvoorbeeld annulatie wegens een ziekte, dan zal je niet gratis kunnen annuleren, tenzij je een annulatieverzekering hebt afgesloten die hierin tussenkomst of de verkoopvoorwaarden andere mogelijkheden tot annulatie aanbieden. Je zal de organisator of het reisbureau een schadevergoeding moeten betalen in functie van wat is voorzien in de algemene voorwaarden. Dit mag de reiskost zelf echter niet overschrijden.

Ook als je deze onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden kan bewijzen, kan de reisorganisator een alternatief aanbieden, zoals een reis naar een andere bestemming zonder extra kosten of uitstel van de reis. De reiziger is echter niet verplicht dit te aanvaarden en kan om terugbetaling van de reis verzoeken zonder schadevergoeding te betalen.

Bij een betwisting zijn er twee mogelijkheden: je kan binnen een bepaalde termijn beroep doen op bemiddeling via de professionele bemiddelaars van de Geschillencommissie Reizen, of je kan kiezen voor een arbitrageprocedure.

Het resultaat

  • Na het advies van Legal Village contacteerde Adam de Geschillencommissie Reizen..
  • Adam kon aantonen dat de storm die zich voordeed inderdaad een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis was.
  • Adam kreeg de reis terugbetaald.

De leerpunten

  • Contacteer de reisorganisator zo snel mogelijk, zodra je weet dat je de reis moet annuleren.
  • Zorg er bij ziekte voor dat je arts je een medisch attest bezorgt, liefst met de vermelding “reizen niet toegestaan”.
  • Bij betwisting zijn er twee procedures mogelijk: bemiddeling of de arbitrageprocedure. Legal Village rechtsbijstandverzekering zorgt hierbij voor de nodige begeleiding.
  • Je hebt 1 jaar de tijd om actie te ondernemen op basis van een van deze twee procedures.
  • Het is altijd verstandig om een annulatieverzekering te nemen als je reis moet geannuleerd worden door andere omstandigheden. Kijk hierbij zeker de voorwaarden van je krediedtkaart na. Soms geniet je al van een annulatieverzekering als de reis is betaalt met je kredietkaart.

Heb je een andere vraag ? Ontdek onze andere adviezen !