voiture que faire en cas de défaut?

Jean, 25 jaar : “Tijdens een vakantie in Italië heb ik een wagen gehuurd. Een maand na de wagen teruggebracht te hebben, stel ik vast dat het verhuurbedrijf kosten van mijn kredietkaart heeft afgehouden voor de herstelling van de wagen. Volgens hen heb ik een kras gemaakt op de passagiersdeur. Wanneer ik betwist deze kras gemaakt te hebben, haalt het verhuurbedrijf een schadeformulier boven. Maar ik heb dit niet ondertekend, noch op het ogenblik van ontvangst van de wagen noch bij de teruggave.”

Het advies van onze expert

In principe is een vaststelling van de schade met het verhuurbedrijf verplicht. Om geldig te zijn, moet dit formulier door beide partijen ondertekend worden. Het moet opgesteld worden bij ontvangst van de wagen en nog eens bij teruggave.

In geval van schade moet het verhuurbedrijf kunnen bewijzen dat deze schade is toegebracht terwijl de wagen in uw bezit was.

Maar als er geen sprake is van een schadeformulier dat door beide partijen werd ondertekend, dan is dit haast onmogelijk te bewijzen.

Bij gebrek aan bewijsstukken, kan deze schade dus niet aan u worden toegeschreven.

Het resultaat

Legal Village heeft per aangetekend schrijven contact opgenomen met het verhuurbedrijf om de aangerekende kosten te betwisten en om het verhuurbedrijf te vragen te bewijzen dat de kras wel degelijk door zijn verzekerde is veroorzaakt tijdens de verhuurperiode.

Aangezien het schadeformulier niet was ondertekend door de verzekerde en aangezien het verhuurbedrijf geen bewijsstukken bezat, heeft het bedrijf uiteindelijk toegestemd om het ingehouden bedrag terug te storten naar de klant van Legal Village.

Leerpunten

  • Een door beide partijen te ondertekenen schadeformulier is in principe verplicht.
  • Het is belangrijk dit schadeformulier op te stellen, opdat eventuele schade die is veroorzaakt vooraleer de wagen wordt overhandigd, later niet kan opgeëist worden. Dit vermijdt elke betwisting.
  • In de praktijk wordt de inspectie van de wagen redelijk snel afgehandeld. Het is echter belangrijk om waakzaam te blijven en het schadeformulier niet te snel te ondertekenen. Zo niet kan schade u worden toegeschreven, ook al was ze al aanwezig toen u de wagen overhandigd kreeg.
    Daarom doet u er goed aan de wagen bij ontvangst grondig te inspecteren en alle tekenen van schade aan te duiden op dit schadeformulier, of zelfs te fotograferen.
  • In geval van een geschil met het verhuurbedrijf contacteert u het bedrijf best onmiddellijk per aangetekend schrijven om de schade te betwisten en te eisen dat ze bewezen worden.
  • Als u de schade u wordt aangerekend, moet het verhuurbedrijf deze herstelkosten altijd rechtvaardigen door u een factuur van de herstellingen te bezorgen.
  • In geval van een klacht naar aanleiding van een wagenverhuur bij een verhuurbedrijf in een ander land dat lid is van de Europese Unie, in Noorwegen of in IJsland, kunt het Europese consumentencentrum (‘European Consumer Center Belgium’) contacteren via www.cecbelgique.be of de bemiddelingsdienst European Car Rental Concilation Service via www.ecrcs.eu, op voorwaarde dat u de wagen hebt gehuurd in een land van de Europese Unie en dat het verhuurbedrijf aangesloten is bij deze bemiddelingsdienst.

Heb je een andere vraag ? Ontdek onze andere adviezen !