Hoe kan je als verhuurder een conflict met een huurder oplossen?

documents plainte

Je kunt een beroep doen op een bemiddelaar. Als dit niet werkt, vraag dan de vrederechter om bemiddeling. Als laatste redmiddel kan je een gerechtelijke procedure starten.

Een huurcontract bevat zowel voor de verhuurder als voor de huurder rechten en plichten. Maar wat kan je doen als een huurder kwade bedoelingen heeft?

Nadia J., 46 jaar, Knokke : “Ik ben eigenaar van een appartement. Mijn huurder is uit het appartement vertrokken, maar de schade die hij veroorzaakt heeft, overschrijdt de waarborgsom. Hij beweert dat de schade door een vorige huurder werd veroorzaakt. Ik heb aan Legal Village gevraagd hoe ik toch een vergoeding kan krijgen voor de aangebrachte schade.”

Het advies van onze expert

De eigenaar kan proberen de dialoog met de huurder verder te zetten via een bemiddelaar. Als de huurder hier niet op in gaat, kan de eigenaar via de vrederechter om een verzoening vragen. Reageert de huurder hier ook niet op, dan kan de eigenaar een juridische procedure starten. Dit kan ofwel met een verzoekschrift aan de vrederechter, of via een deurwaarder.

Het resultaat

  • De uitgebreide voorafgaandelijke plaatsbeschrijving van Nadia toonde aan dat er wel degelijk schade werd aangebracht tijdens de huurperiode.
  • Een expert had een gesprek met de huurder en de verhuurder om een schadebedrag vast te stellen (tegenexpertise).
  • Nadia kreeg een schadevergoeding.

De leerpunten

  • Het is belangrijk om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te stellen voor de huurder intrekt én wanneer hij vertrekt.
  • Een rechtsbijstandsverzekering begeleidt je doorheen alle stappen, van bemiddeling tot gerechtelijke procedure.
  • Legal Village neemt de kosten van de tegenexpertise op zich, alsook de eventuele kosten en honoraria van een juridische procedure.

Heb je een andere vraag ? Ontdek onze andere adviezen !